Wednesday, January 2, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ) ဘာသာျပန္သူ...ေမာင္သာႏုိး

အမွာစကားမ်ား

တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာႀကီး အုိက္ခ်င့္ဟာ ကဗ်ာအေၾကာင္း စာတမ္းကုိ ၁၉၃၉ က ေရးခဲ့တာပါ။ အင္မတန္ တြင္က်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ ၁၉၈၇ ႏွစ္ဦးပုိင္းမွာ အသစ္ေရးျပန္တယ္။ ေခတ္သစ္အတြက္ အေတြးသစ္ေတြ ျဖည့္စြက္ပါလာတယ္။ အခု ဒီစာတမ္းကုိ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္လုိက္တယ္။

ေမာင္သာႏုိး

တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာႀကီး အုိက္ခ်င့္ ရဲ႕ ကဗ်ာအေၾကာင္း စာတမ္းကုိ ၁၉၈၈ ေဖေဖၚ ၀ါရီ၊ မတ္၊ စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္းမွာ ဘာသာျပန္ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဘာသာျပန္ မွဳကုိပဲ အေျခအေန အားေလ်ာ္စြာ အရွိန္ျမွင့္ကာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အလင္းတုိက္

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အလင္းတုိက္စာေပက ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ္ ကုိ ဒီအခ်ိန္မွာလည္း လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည့္တဲ့အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံထုတ္ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပထမအႀကိမ္စီစဥ္သူ အလင္းတုိက္စာေပနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီဖုိ႔ ခြင့္ျပဳတဲ့ ဆရာေမာင္သာႏုိးကုိ ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

ႏွစ္ကာလမ်ား

ဒီစာအုပ္ကေလးကုိ ကဗ်ာခ်စ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္႐ွဳၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အြန္လုိင္းေပၚမွာ အီးဘုတ္အျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္ လက္လွမ္း မီသေလာက္ မေတြ႔မိေသးပါဘူး။ ေရးသူ ထုတ္သူ စာအုပ္ မူပုိင္ရွင္မ်ားထံ ခြင့္ေတာင္းဖုိ႔ အခြင့္မသာေပမယ့္၊ ျမန္မာကဗ်ာ တုိးတက္ေရးမွာ ႏွမ္းတေစ့မွ်ျဖစ္ေစ က်ေနာ့္ရဲ႕ ပါ၀င္အားထုတ္လုိမွဳကုိ နားလည္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ဒီဘေလာ့ကေလးေပၚ ႀကိဳးစားတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အပုိင္းမ်ားခြဲၿပီး ပုံမွန္တင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္သလုိ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ အီးဘုတ္ကေလးအျဖစ္လည္း မွ်ေ၀ေပးသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ႏွင္းခါးမုိး

( ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ - အုိက္ခ်င့္ )

၁။ ဖန္ဆင္းမွဳရဲ႕အစ

အရာ၀တၳဳ အျဖစ္အပ်က္တခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ထိခုိက္သြားမိတဲ့ ခံစားမွဳမ်ဳိးကုိ လူတုိင္း ႀကံဳဖူးတယ္။ ဒီခံစားမွဳဟာ ၾကာရွည္မခံဘူး။ ဒါကုိ ၾကာရွည္ခံေအာင္ လုပ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးေပါက္လာမွသာ ကဗ်ာ ဖန္ဆင္းမွဳ စတင္တယ္။
ကေလာင္ကုိ ေကာက္ကုိင္မိေအာင္ ပုိ႔ေပးလုိက္တာဟာ အေတြးေလးတခု ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ခံစားမွဳကေလး၊ ေရးစရာကုိ အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ ၀င္စားၾကည့္မိတာကေလး၊ နင့္ကနဲ ထိခုိက္သြားမိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
ဘယ္ဖန္ဆင္းမွဳမွ စိတ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ ေတြးေတာမွဳ မပါဘဲ မျဖစ္ဘူး။
ကဗ်ာကုိ ေရးခ်မိတဲ့အထိ ေရာက္သြားေစတဲ့ ဆင္ျခင္ေတြး ေတြးမွဳဆုိတာ မူလ ပထမအားျဖင့္ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ လုပ္ရတဲ့ ႀကံစည္ေတြးေတာမွဳ ျဖစ္တယ္။ မူလ ပထမလုိ႔ ေျပာတာေနာ္။ လုံး၀လုိ႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။
ကုိယ္ေဖၚျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ အမိအရ ဖမ္းရမယ္ဆုိလွ်င္ သူ႔ကုိ ပုံၾကမ္းေလာင္းရင္း သူရဲ႕ ပုံသဏၭာန္၊ အေရာင္၊ လွဳပ္ရွားမွဳ၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာတုိ႔နဲ႔တကြ ဒါေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ပုံေပၚ အေျခခံၿပီး၊ ႐ူပကေတြကုိ ရွာရလိမ့္မယ္။
႐ူပက ရွာတာဟာ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာ လုိ႔ က်ဳပ္ေျပာခဲ့တာပါပဲ။
ဒီ ႀကံစည္ေတြးေတာမွဳက ခံစားမွဳနဲ႔ စတင္တယ္။ ခံစားမွဳက စိတ္ကူးမွဳနဲ႔ စိတ္ထဲ ဆက္ႏြယ္ၾကည့္မွဳကုိ လွဳံ႕ေဆာ္ေပးကာ ကတၱားပုိင္း (ကဗ်ာဆရာ) နဲ႔ ကမၼပုိင္း (ျပင္ပကမၻာရွိ အရာ၀တၳဳမ်ား) ဆက္သြယ္မွဳကုိ ထူေထာင္ေပးလုိက္တယ္။
၀တၳဳ၊ ကဗ်ာရွည္ရွည္တပုဒ္ ေရးရာမွာ ၀တၳဳ ဇာတ္လမ္းသြားနဲ႔ ဇာတ္ေကာင္ေတြ အစီအစဥ္ကုိ ခန္႔ခြဲရတာက အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကေလး လုိအပ္တယ္။

( ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္ )

No comments: