Tuesday, January 29, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ (အပုိင္း ၈) ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ)


ကဗ်ာအတြက္ ဥပေဒသ မရွိ

အႏုပညာ ဥပေဒသကုိ ဘ၀ ဥပေဒသရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ထားရၿမဲ ျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာဖြံၿဖိဳးမွဳဟာ ဘ၀နဲ႔ ေရွ႕ကုိ ခ်ီတက္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေနာက္က လုိက္ရၿမဲ။
ဘ၀ေျပာင္းလဲမွဳ ေရွ႕တုိးလာတာကုိ ဘယ္သူမွ မတားႏုိင္ဘူး။
ဘ၀ေျပာင္းလဲတာနဲ႔အမွ် အႏုပညာက လုိက္ေျပာင္းတယ္။
ဘ၀ရဲ႕ ဥပေဒသမ်ားဟာ ထာ၀ရ မဟုတ္သလုိ၊ အႏုပညာ ဥပေဒသမ်ားဟာလည္း ထာ၀ရ မဟုတ္ဘူး။
ေခတ္အသီးသီးဟာ မိမိ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔အညီသာ ေတြ႔ႀကဳံေနရတဲ့ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တယ္။
ေနာင္တေခတ္ရဲ႕ ျပည္သူေတြ ဘယ္လုိေနၾကလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္သူမွ ႀကိဳမေျပာႏုိင္ဘူး။
ကဗ်ာဆရာရဲ႕ အလုပ္က ဖန္ဆင္းမွဳပဲ။ အျခားသူမ်ားေတြ ဖန္ဆင္းၿပီးသားကုိ ထပ္ေၾကာ့တာ မဟုတ္ဘူး။
ဘ၀ရဲ႕ မ်က္ႏွာအသစ္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ အႏုပညာသစ္ကုိ အင္မတန္ တဦးခ်င္းဆန္တဲ့ ဟန္နဲ႔၊ ေဖာ္ျပပုံ နည္းေတြကုိ အလွယ္လွယ္ေျပာင္းကာ၊ သစ္လြင္ အႏုပညာဆန္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းမွဳနဲ႔ ဖန္ဆင္းရေပလိမ့္မယ္။
ကဗ်ာဆရာမွာ သူမတူတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ အလွေဗဒ အျမင္ မရွိခဲ့ရင္ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ကဗ်ာမ်ားနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ကဗ်ာေတြ ေရးႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ေပဘူး။
ကဗ်ာတပုဒ္ဟာ လက္နက္တခုလုိ၊ ကိရိယာတခုလုိ ခၽြန္ျမတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကဗ်ာဆရာဟာ ဖန္ဆင္းမွဳက ဖဲခြာရင္ေတာ့ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္လုပ္တာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္ရပ္မေနရဘူး။
ဒီေခတ္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြထဲကေန ကုိယ့္ကဗ်ာထဲမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္စရာ သစ္တဲ့၊ လြင္တဲ့ အရာေတြကုိ သြားၿပီး ရွာေဖြရမယ္။
ကဗ်ာရဲ႕ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းပုံဟာ ဘ၀ကုိ သ႐ုပ္မွန္မွန္ ေဖာ္က်ဳးရာမွာ တည္တယ္။
ဘ၀ရဲ႕ တကယ့္သ႐ုပ္၊ တုိက္ပြဲရဲ႕ တကယ့္သ႐ုပ္ကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဘ၀ရဲ႕ ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အရာေတြကုိ တူးေဖာ္ပါ။ စံနမူနာျပဳ ဥပမာေတြကုိ ေဖြရွာပါ။ ဒီဟာနဲ႔ ဟုိဟာ ျခားနားခ်က္ကုိ ရွာပါ။
ဘ၀မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးပုံေတြကုိ ရွာေဖြၿပီး အရာသစ္ေတြကုိ ေဖာ္ျပပါ။
အရာ၀တၳဳတုိ႔ရဲ႕သေႏၶပါ အလွ၊ ဗဟိဒၶအလွ၊ အဇၨတၱအလွ၊ ဒီထဲက တခုခုက လူကုိ ၾကည္ႏူးမွဳ ေပးတယ္ဆုိရင္ ဒါ ကဗ်ာပါပဲ။
အားထုတ္ရတာ မ်ားလြန္းလုိ႔ ေရးမရဘူးဆုိရင္ မေရးနဲ႔။
ခံစားမွဳေတြ ျပည့္လွ်ံေနတုန္း ေရးတဲ့ စာမ်ားဟာ အမွဳိက္သ႐ုိက္ ျဖစ္တတ္တာပဲ။
အျခားသူမ်ား ကုိယ့္ထက္ ပုိေကာင္းေအာင္ ေရးလိမ့္မယ္လုိ႔ မပူပန္နဲ႔။
လူငယ္ေတြရဲ႕ အစြမ္းအစကုိ မနာလုိ မရွိနဲ႔။
အုိသူတုိင္း တခ်ိန္က ငယ္ခဲ့တာခ်ည္းပဲ။
ယုံၾကည္မွဳ ရွိပါ။ အနာဂတ္ကုိ ယုံပါ။
က်ဳပ္တုိ႔က အရင္ေခတ္မ်ားက သူေတြကုိ သာခဲ့သလုိ အနာဂတ္ရဲ႕ လူေတြက က်ဳပ္တုိ႔ကကုိ သာမွာ မုခ်ပဲ။
မ်ားႏုိင္သေလာက္ လူမ်ားမ်ားက မိမိကဗ်ာမ်ားကုိ နားလည္ပါေစ။
ပစၥကၡေခတ္ရဲ႕ လူေတြကမွ ကုိယ့္ကဗ်ာကုိ နားမလည္ႏုိင္ရင္ ဘယ္သူက နားလည္ဦးမလဲ။
ကုိယ့္ကဗ်ာကုိ လူမ်ားစြာက နားလည္ေရးဟာ အေတာင့္တဆုံး ဆု ျဖစ္ပါေစ။
အလွေဗဒသမား သက္သက္ကေတာင္ အျခားသူမ်ားကုိ အလွအရသာ ခံစားခြင့္ ေပးရမယ္။
အလွကုိ ပိတ္ေလွာင္ မထားပါေစနဲ႔။
အမွန္တရား ရွာေဖြသူေတြကုိ ကုိယ့္ကဗ်ာက စ်ာန္၀င္လာပါေစ။ မ်ားသထက္ မ်ားတဲ့သူေတြ အမွန္ေလာကကုိ ခ်ဥ္းကပ္ပါေစ။
တကယ့္ဘ၀ဟာ စတင္ရာ ျဖစ္ပါေစ။
အေလ့အက်င့္ဟာ စတင္ရာ ျဖစ္ပါေစ။
တကယ့္သ႐ုပ္ကုိ လွစ္ျပတာ စတင္ရာ ျဖစ္ပါေစ။
တကယ့္သ႐ုပ္ကုိ ေျပာင္းလဲတာ စတင္ရာ ျဖစ္ပါေစ။
အဘိ႐ူပ (metaphysics) ကုိ စတင္ရာ မျဖစ္ေစနဲ႔။
မိမိဟာ ဒီႏုိင္ငံသား၊ ပစၥကၡေခတ္ရဲ႕ လူ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့နဲ႔။ ကဗ်ာဆရာဟာ ကုိယ္ျမင္ရ ၾကားရတာကုိပဲ ေရးႏုိင္တယ္။ မိမိကဗ်ာေတြဟာ ကေန႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ေရးတာျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာဆရာဟာ မိမိေခတ္အေပၚ မွန္ကန္ရမယ္။ မိမိျပည္သူေတြအေပၚ မွန္ကန္ ရမယ္။
ကေန႔အေပၚ မွန္ကန္သူမ်ားကသာ နက္ျဖန္အေပၚ မွန္ကန္မယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ ၾကတယ္။

Friday, January 25, 2008

လေရာင္ေတြကုိ ခုိးယူခံလုိက္ရတဲ့အခါ

ဆရာတင္မုိးကုိ တသရင္း တၿပိဳင္တည္း ဆက္လြမ္းမိတာက ဆရာတင္မုိးကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ႔ သူ႔ကေလာင္နာမည္မွာပါ မုိး ထည့္ထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ေတာ္လွန္ေရးသမား ကဗ်ာဆရာ ကုိထက္မုိးကုိပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ဆုံမိရင္ ကဗ်ာေလာကမွာ မုိးႀကီး သုံးမုိးရွိတယ္၊ တင္မုိး ထက္မုိး ႏွင္းခါးမုိး ပဲဆုိၿပီး ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဆရာႀကီးတင္မုိးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး မတန္မရာ ေနာက္ေျပာင္ ေျပာၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ တကယ္က ဆရာနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔က လမင္းနဲ႔ ၾကယ္သိမ္ၾကယ္မႊားတမွ် ကြာျခားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ဘ၀လက္ေတြ႔ တထပ္တည္း က်ေအာင္ ေနခဲ့တဲ့ ကုိထက္မုိးကေတာ့ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ ၾကယ္တစင္းအျဖစ္ ထြန္းလင္းခဲ့သူလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ သူျမတ္ႏုိးတဲ့ ေဒါင္းအလံနဲ႔အုပ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ သူ႔ကုိ ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ၾကရေပမယ့္ ေတာင္တန္းေတြကုိ အတူေရႊ႕ၾကရေအာင္လုိ႔ သူေခၚခဲ့တဲ့ အသံကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ေတြရင္ကုိ အခုထိ တုန္ခါေစဆဲပါ၊ က်ေနာ္ တတိယႏုိင္ငံေျမကုိ နင္းမိစ အခ်ိန္မွာပဲ ေနာက္ကလုိက္လာတဲ့ သူဆုံးၿပီဆုိတဲ့ သတင္းက က်ေနာ့္ရင္၀ကုိ လွံတေခ်ာင္းလုိ ထုိးစုိက္လုိက္ပါတယ္။ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ စကားလုံးေတြေတာင္ မရွာႏုိင္ပဲ ကဗ်ာတပုဒ္နဲ႔ က်ေနာ္ငုိမိခဲ့တယ္။

ရင္၀စုိက္တဲ့ေကာင္

ကာရန္ရွာတဲ့လက္ဟာ
ေသနတ္ေမာင္းခလုတ္ကုိျဖဳတ္တယ္။

ဘ၀ကုိအင္ဖက္မုိးၿပီး
က်ည္အျပည့္ထုိးထားတဲ့ႏွလုံးသားဟာ
ေတာင္တန္းေတြကုိေ႐ႊ႕လုိ႔မၿပီးခင္
ကံႀကမၼာက ေနာက္ေက်ာဓါးနဲ႔ထုိးတာ ခံလုိက္ရ။

သူခ်စ္တဲ့ငမုိးရိပ္ေခ်ာင္းကမ္းမွာ
ခုခ်ိန္ဆုိ ခရာေတြပြင့္ေနေလာက္ေရာ့မယ္၊
ဘူးစင္ေအာက္ကလက္ဖက္ရည္ဆုိင္ေလးမွာေတာ့
ကဗ်ာဆရာတေယာက္က
ေပ်ာက္သြားတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကုိေစာင့္လုိ႔။

စာတအုပ္တည္းအတူဖတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္
ျမစ္တျမစ္ဆီေရခ်ဳိးဆင္းခဲ့ၾကတယ္။
ပုံျပင္ကေလးက ဤမွ်သာ၊

စုၾကည္မုိးရဲ႕ကမၻာမွာ
အခုိးခံရတဲ့လေရာင္ေတြျပန္ရြာခ်ေပးဖုိ႔ဆုိတာ
မုိင္ေျခာက္ေထာင္အကြာေလာက္ကေရးပုိ႔တဲ့ကဗ်ာတပုဒ္နဲ႔
မလုံေလာက္ဘူး
၀န္ခံတယ္။ ။

ႏွင္းခါးမုိး
(စုၾကည္မုိးဆုိတာ အေဖ့နား အၿမဲကပ္ေနတတ္တဲ့ သူ႔ခ်စ္သမီးေလးပါ)

သူ႔ကဗ်ာေတြကုိ ငုရင္ျပင္မွာ သြားေရာက္ ဖတ္႐ွဳႏုိင္ပါတယ္။
ေအာက္မွာ ေဖၚျပလုိက္တာကေတာ့ မိခင္ကုိ ဆုံး႐ွဳံးရစဥ္ ေထာင္တြင္းမွာ ေရးခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ ကဗ်ာတပုဒ္ပါ။
မွ်ေ၀ ခံစားႏုိင္ၾကပါေစ။
သံဆူးႀကိဳးေပၚက လရိပ္

၁။

၉၀ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၂ ရဲ႕
သခ်ၤဳ ိင္းေျမမွာ
မီးခုိးျဖဴေတြလြင့္ပါး
တစတစမွဳန္၀ါး
အေမ ထြက္ခြာသြားၿပီ။

၂။
၅၂ ႏွစ္
အခ်စ္နဲ႔ေဒါသတရား
တ၀မ္းတခါးနဲ႔မာန
လမ္းေဘးေစ်းသည္မရဲ႕စ်ာပန
ဘယ္သူမ်က္ရည္က်ရဲပါသလဲ။

ေပးေ၀ရင္းႏွီး တဲ့
သမီး-၃ သား-၃
လူတလုံး သူတလုံး
အေမရယ္ အေတြးမွဆုံးသြားရွာရဲ႕လား။

မႏုသတၱ ဒုလႅဘ တဲ့
ရခဲလွသတဲ့ လူ႔ဘ၀
ဗုဒၶေဒသနာ
၀ါ၀င္ ၀ါထြက္အိပ္မက္
အေမ တပ္မက္ရဲပါအုန္းမလား။

လူသားတေယာက္ရဲ႕ဘ၀ခရီး
ၿပီးစလြယ္ႏုိင္လြန္းစြာ
သံသရာေတာမီးမွာ
ထီးမပါ ဖိနပ္မပါ
ေညာင္ပင္ႀကီးလဲမပါ၊ ေညာင္ေစ့လဲမပါ
အားနာနာနဲ႔ဆုေတာင္း
အေမလည္း ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။

၃။
အေမ့စ်ာပန
သံတုိင္ေတြၾကားက ၅ည သား
အေတြးနဲ႔ပုိ႔သ
တဘ၀စာ
ဒါဏ္ရာရခဲ့သူ

ထက္မုိး
(၂၂ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉၉၂ ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာ မိခင္အား ရည္စူး၍ ေထာင္ထဲတြင္ ေရးသားေသာ ကဗ်ာ)

Thursday, January 24, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ (အပုိင္း ၇) ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ)


ခါးသီးတဲ့ႏွစ္မ်ား

၁၉၃၇ မွာ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲ မတုိင္ခင္ေန႔က ပန္လည္ရွင္သန္တဲ့ေျမႀကီး မွာ က်ဳပ္က ူေဆြးတဲ့ ကဗ်ာဆရာငဲ့၊ ခင္ဗ်ားလည္း အတိတ္က ေၾကကြဲဖြယ္ကုိ ခါခ်ရမယ္္္ လုိ႔ ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ က်ဳပ္ဟာ တရုတ္ေျမေပၚ မုိးႏွင္းက်တယ္ ကုိ ေရးခဲ့ရာမွာ ငါ့လူငယ္ဘ၀ရဲ႕ အဖုိးတန္ဆုံး အခ်ိန္အမ်ားစုကုိ လွည့္လည္ ရင္းမွာ ေထာင္ထဲမွာ ဆုံး႐ွဳံးခဲ့ရတယ္ လုိ႔ တသခဲ့တယ္။ ႏွစ္ခုစလုံးဟာ က်ဳပ္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ အမွန္ေတြကုိ ေဖၚျပေနၾကတာပါပဲ။
တခ်ဳိ႕လူမ်ားက က်ဳပ္ဟာ အလြမ္းအေဆြး ကဗ်ာေတြကုိသာ ေရးႏုိင္စြမ္းတယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။ က်ဳပ္ ေျပာခဲ့ဘူးပါတယ္။ က်ဳပ္ကဗ်ာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ က်ဳပ္အေၾကာင္းေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ က်ဳပ္အေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ခ်က္ဟာ ကဗ်ာေတြကုိ ေရးစဥ္ ေခတ္ကာလနဲ႔ တရင္းတႏွီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္က ခြာလုိက္ရင္ က်ဳပ္အရိပ္ကုိ က်ဳပ္ မေတြ႔ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ (၁၉၈၁၊ ကဗ်ာေလ့လာမွဳ အမွတ္ ၁ ကုိ ႐ွဳ) လူတေယာက္က တဆင့္ ေခတ္ကုိေရးရာမွာ ေခတ္ကတဆင့္ လူကုိ ေရးရသလုိပဲ။ လူနဲ႔ သူ႔ေခတ္ကုိ ခြဲလုိ႔ မရပါဘူး လုိ႔။
က်ဳပ္ရဲ႕ ကဗ်ာသေဘာတရားမ်ားမွာ က်ဳပ္ ယူဆတာက ခါးသီးမွဳကုိ တရင္းတႏွီး ရွိၾကရ။ စိတ္ခ်မ္းသားမွဳဆုိတာ တစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္ၾကရတဲ့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ရႊန္းလန္းမွဳ သယ္ေဆာင္ေပးနုိင္တာက ကုိယ့္ခါးသီးမွဳကုိ ကမၻာကုန္ သိသြားေအင္ ေအာ္ဟစ္လုိက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ႏွဳတ္အသူမ်ားဟာ က်ဳပ္တုိ႔ထက္ေတာင္ ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္ေနၾကေသးတယ္ဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ သိၾကတယ္လုိ႔ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ဳပ္ ေျပာခဲ့ေသးတာက ဒီေခတ္ ဒီအခါမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ရဲရင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔လုိ႔ ဆုံးမၾသ၀ါဒ ေပးတာဟာ ႐ြံ႕ႏြံအိပ္မက္ ဆုိးထဲ ႐ုန္းကန္ေနတဲ့ လယ္သမားမ်ားကုိ အားမေလ်ာ့ပါနဲ႔လုိ႔ သြားေျပာတာနဲ႔ တူတယ္။ မဆင္မျခင္ အေလာတႀကီး ေပးတဲ့ အႀကံမ်ဳိးပဲ လုိ႔ ျဖစ္တယ္။
ဒီလုိလည္း က်ဳပ္ ေျပာဖူးတယ္။ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ သုခ ဒုကၡဆုိတာ သူ႔ေခတ္ရဲ႕ သုခ ဒုကၡနဲ႔ ေႏွာေနရမယ္။ ေခတ္ရဲ႕ သုခနဲ႔ ဒုကၡဟာ လူတဦးခ်င္း သုခ ဒုကၡထဲ ေပ်ာ္၀င္ေနရမယ္ လုိ႔။
ေခတ္ဆုိတာ ေလအလႊာႀကီးတခုနဲ႔ တူတယ္။ ေခတ္တခုလုံးက ပူေဆြးေနရင္ ဘယ္ႏွယ္လုပ္ၿပီး လူတေယာက္ဟာ ေပ်ာ္တယ္လုိ႔ ဆုိမတုန္း။ လူဟာ ကမၻာ ေလာကနဲ႔ ကင္းကြာလုိ႔ ရတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ၿပီး မိမိအေၾကာင္း ေရးဖုိ႔ အားသန္ တယ္ဆုိတာ ရုိးအ တာပဲျဖစ္တယ္။
က်ဳပ္ဘ၀ ဘယ္အခ်ိန္ပုိင္းမွာမွ အႀကီးအက်ယ္ ေပ်ာ္လွခ်ည့္လုိ႔ ရွိခဲ့ဖူးတာ မမွတ္မိဘူး။
က်ဳပ္ ခံစားဖူးသမွ် အႀကီးမားဆုံး ေပ်ာ္ရပုံကေတာ့ ဂ်ပန္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်လုိက္ၿပီ ဆုိတဲ့သတင္း ယင္အန္ကုိ ေရာက္လာတဲ့ ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္ ၁၅ ညမွာပါပဲ။ ဗုံသံ၊ ေမာင္းသံ ေလထဲမွာ ျပည့္လွ်ံေနတယ္။ ေနရာတကာမွာ လူေတြ ကၾက သီခ်င္းဆုိၾကနဲ႔။ က်ဳပ္ အဲဒီအခ်ိန္က အ႐ူးအမူး ေအာင္ပြဲခံည ကဗ်ာကုိ ေရးလုိက္တယ္။ ဒါေတာင္ က်ဳပ္ ခံစားမွဳကုိ အကုန္ မေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။
ဓမၼတာ အတုိင္းေပါ့။ က်ဳပ္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ကဗ်ာတခ်ဳိ႕ ေရးဖူးပါတယ္။ ၁၉၅၄ ေဆာင္းဦးတုန္းက ေမာ္စကုိထဲ ျဖတ္သြားစဥ္ လူငယ္ပြဲေတာ္နဲ႔ သြားတုိးတာမုိ႔ ျမဴးႂကြေရာင္စုံ စကၠဴတစဖြဲ႔ ကဗ်ာကုိ က်ဳပ္ ေရးလုိက္တယ္။ ဒါလည္း သူမ်ား အေၾကာင္းပါ။ ၀တ္စုံနဲ႔ ကေနတဲ့ လူငယ္ေတြအေၾကာင္းပါ။

..................
မင္းႏွာေခါင္းက ႏွင္းပန္းႏွယ္
မင့္ႏွဳတ္ခမ္း ပြင့္ဖတ္တုိ႔ႏွယ္
မင့္ပုိးသားမ်က္ႏွာဖုံးကုိ ခၽြတ္ပ
မင့္မ်က္လုံးေတြကုိ ၾကည့္ပါရေစ

ဒါေပမယ့္... အခ်ိန္၊ ေၾသာ္ ေသာမရည္ခ်ဳိႏွယ္ပဲ
ငါတုိ႔ ေသာမရည္ေသာက္သူေတြ

သစ္ပင္ကုိင္းက ႐ြက္ဦးေတြ ခ်ေပးေပါ့
ေလဟာ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ သစ္သီးရည္ႏွယ္..။

လူမ်ားက မၾကာမၾကာ ေမးၾကတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ထုိးေဖါက္ႏုိင္စြမ္း (ေအာင္ျမင္မွဳ) ရေအာင္ လုပ္ရပါသလဲ တဲ့။
ဘာ့ေၾကာင့္ ထုိးေဖါက္ႏုိင္စြမ္း ရေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ လုိေနတာလဲ။ ဘာကမ်ား ေနာက္ ကုိ ဆြဲထားေနသလဲ။
ေဟာဒါေတြ အားလုံးပါပဲ။ နည္းလမ္းေဟာင္းေတြ လုိက္တာ၊ ပုံေသကားခ်ပ္ဟန္နဲ႔ ေရးေနတာ၊ သာမန္႐ုိး႐ုိး ျဖစ္ေနတာ၊ စာဖတ္သူေတြ အရင္က ေတြ႔ဖူးသလုိရွိတဲ့ အေရးအသားေတြမွာ စုန္းစုန္းျမဳပ္ေနတာ...။
ထုိးေဖါက္ႏုိင္စြမ္းဆုိတာက အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေတြထဲက ေဖာက္ထြက္တာ။ ဘ၀ဆီ ေရွ႕႐ွဳတဲ့လမ္းကုိ ရွာတာ၊ မ်က္ႏွာအသစ္ ဖြင့္လွစ္ျပတာကုိ ဆုိလုိတယ္။
ထုိးေဖါက္ႏုိင္စြမ္း ျဖစ္ေစတဲ့ ခြန္အား ဘယ္က လာသလဲ။ ေနရာ ေလးငါးေနရာက လာပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပါ၀င္တာကေတာ့ အသစ္ ျဖစ္ေပၚမွဳေတြကုိ ခံစားတတ္ စြမ္းရယ္၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ားမွာ ေပၚလြင္လာတဲ့ ဗဟိဒၶကမၻာရဲ႕ နက္ဂတစ္ အသြင္ကုိ ေတြ႔ျမင္တတ္စြမ္းရယ္ပါပဲ။ ဒါေတြက တုိက္ပြဲဆင္ဖုိ႔ အပူတျပင္း ဆႏၵကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။
ထုိးေဖါက္ႏုိင္စြမ္းဆုိတာ တကယ္ကေတာ့ ပိတ္ဆုိ႔ ခံေနရျခင္းဆုိတဲ့ စိန္ေခၚမွဳကုိ တုံ႔ျပန္တာပဲ ျဖစ္တယ္။
ဒီအေျခအေနမွာ စစ္ေသနဂၤဗ်ဳဟာ နည္းနာမ်ားနဲ႔ အႏုပညာ နည္းနာတုိ႔ဟာ အတူတူပဲျဖစ္တယ္။
အခ်ိန္ကာလ ဇရာေထာင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီကမၻာေလာကမွာ ျပႆနာေတြ တပုံ တေခါင္း ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။
ကဗ်ာကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။
ကဗ်ာနဲ႔ လူ႔ေလာက ဆက္သြယ္မွဳက ဘယ္လုိျဖစ္ရလဲ။ ခြဲခြာေရးလား။ တလမ္း တည္း လုိက္ေရးလား။
ကဗ်ာနဲ႔ လူ႔ေလာက အတူစဥ္းစားၾကရမယ့္ ျပႆနာေတြက ဘာေတြလဲ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳ၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ စြမ္းအင္အၾကပ္အတည္း၊ ဇာတိ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ မရဏ၊ လူဦးေရေပါက္ကြဲမွဳ (၀န္းက်င္) ညစ္ညမ္းမွဳ..။
ဘာကုိ သူတုိ႔ အတူ ေတြးႀကံၾကမလဲ။ စစ္နဲ႔ အငတ္ေဘး၊ ၿပီးေတာ့ အႏုပညာ၊ ေမတၱာ၊ အလွ..။

Tuesday, January 22, 2008

ႏွင္းဆီပြင့္ေပၚ ဆရာ အိပ္ေပ်ာ္အုန္းမွာမဟုတ္ဘူး

လြန္ခဲ့တဲ့တႏွစ္ ဆရာဦးတင္မုိး ဆုံးတယ္ၾကားရေတာ့ မုိးမခမွာ ဆရာ့ကုိလြမ္းလို႔ ကဗ်ာတပုဒ္နဲ႔ ကန္ေတာ့ခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း ဆရာ့ကုိခ်စ္သူေတြက ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ႏွစ္ပတ္လည္ လြမ္းဆြတ္ပြဲေတြ က်င္းပေနၾကတာ ၾကားရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ႏွလုံးသားမွာ အၿမဲတမ္း ထြန္းလင္းေနမယ့္ မီးအိမ္ရွင္ႀကီး သူခ်စ္တဲ့တုိင္းျပည္မွာ အႀကိမ္တေထာင္ လူျပန္ျဖစ္ခြင့္ရပါေစ။


သစၥာမီးအိမ္

အင္းလ်ားကန္စပ္
မွန္ကေလးတခ်ပ္
ျဖတ္ကနဲကြဲခဲ့တာမွမဟုတ္ပဲ။

စကားလုံးေတြက အစစ္လား
ေလာကႀကီးက အစစ္လား
အႏုပညာဆုိတာ
ေမတၱာဓါတ္နဲ႔မွ လွတယ္၊
ညအခါမွာမွ
လသာတာက လွတယ္၊
အဆန္ခရီးမွာမွ
ဖန္မီးအိမ္က ပုိလုိ႔လင္းခဲ့တယ္။

ခ်စ္ျခင္းတရားမွာ
အေၾကအညာမရွိဘူး
သစၥာတရားမွာ
ေသတယ္ရွင္တယ္မရွိဘူး။

လူထုခ်စ္ရင္
သမုိင္းတင္တယ္
(က်ေနာ္တုိ႔မွာေတာ့)
ကမၻာမေၾကဘူး
ဆရာမေသဘူး။ ။

ႏွင္းခါးမုိး

Monday, January 21, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ (အပုိင္း၆).. ေရးသူ..အုိက္ခ်င့္(တရုတ္ကဗ်ာဆရာ)


ဖြဲ႔စည္းမွဳနဲ႔စ်ာဥ္၀င္မွဳ


ကုိယ့္လက္ရာထဲမွာ ေရာင္ျပန္ဟပ္ထားတဲ့ ကုိယ့္ဖြဲ႔စည္းမွဳဟာ စာဖတ္သူကုိ ဖမ္းစားႏုိင္ရမယ္။ ဖန္ခြက္တခုကုိ ဖုံးအုပ္ထားတာ အတြင္းမွာ ဘာမ်ား ရွိပါလိမ့္လုိ႔ (အတြင္းမွာ တစုံတရာ ရွိမ်ားရွိခဲ့ရင္ေပါ့ေလ) ခန္႔မွန္းခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ႏုိင္တဲ့ မ်က္လွည့္ဆရာရဲ႕ လက္ကုိင္ပု၀ါလုိ ျဖစ္ရမယ္။
စာဖတ္သူကုိ ကုိယ္နဲ႔အတူ လုိက္ေလ်ာက္ေအာင္ လုပ္ပါ။ လမ္းအဆုံးမွာ ဘာရွိရွိ မမွဳပါနဲ႔။
ေက်ာက္စိမ္းတတုံးနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရင္ စဥ္းစားမိမွာက ဘာမ်ား ထြင္းထုယူရပါ့။
အစိတ္စိတ္ ကြဲမသြားေအာင္ ဘယ္လုိ ထိမ္းရပါ့။
စဥ္းစားစရာ ႀကံဆရမွာ အလုပ္က တည္ေနတယ္။ ေရးတာထက္ ပုိေတြးရမယ္။
အေတြးဟာ လိပ္ျပာပဲ။ လိပ္ျပာတေကာင္မွ မမိပဲ တေနကုန္ ေတြးခ်င္လည္း ေတြးေနရမွာပဲ။
ေသေသခ်ာခ်ာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လက္ရာမွ စာဖတ္သူကုိ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ ပ႗ိပကၡရဲ႕ ၫဴကလယာ့စ္ကုိ ဘယ္လုိ ရွာရမလဲ။ ပ႗ိပကၡကုိ တုိက္႐ုိက္အက်ဆုံး ဘယ္လုိ ေဖာ္က်ဳးရမလဲ စဥ္းစားပါ။
အႏုပညာသေႏၶဟာ ဖြဲ႕စည္းမွဳနဲ႔ စတယ္။
တကယ့္ဘ၀ဟာ ေထြျပားလြန္းသမုိ႔ သစ္ပင္တပင္တည္းမွာေတာင္ သစ္သီးႏွစ္လုံး တူတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။
ေရွ႕ေရာေနာက္ပါ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့ေနာက္ အေသးစိတ္ ထပ္ၾကည့္ပါဦး။ ပုိနက္နက္ နဲနဲ ေတြးပါဦး။ ပုိနက္နက္ တူးပါဦး။
အျခားသူမ်ားရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိ လုံး၀ ထပ္မဆုိရဘူး။ သူမ်ားလုပ္ၿပီးသားကုိ ထပ္ေက်ာ့မွျဖင့္ မိမိရယ္လိုိ႔ ျဖစ္ရွိေနစရာ ဘာလုိဦးေတာ့မွာလဲ။
စ်ာဥ္၀င္မွဳကုိ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ တံခါးကုိ အၿမဲ က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ထားပါေလ။
စ်ာဥ္၀င္မွဳဟာ မဖိတ္ပဲလာတဲ့ ဧည့္သည္မဟုတ္။ မေတာ္တဆ ႀကံဳဆုံရတတ္တဲ့ မိတ္ေဆြမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ မေမွ်ာ္လင့္တုန္း ေရာက္လာတတ္တယ္။
စ်ာဥ္၀င္မွဳမွာ အခ်ိန္းအခ်က္သေဘာ မရွိဘူး။ သူဘယ္ေတာ့ လာခဲ့မယ္လုိ႔ ေျပာျပလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။
ဒါေပမယ့္ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းကုိ ဧည့္ခံသလုိ ဧည့္ခံရေပလိမ့္မယ္။
ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာမ်ားမွာ စ်ာဥ္၀င္မွဳ ေရအလ်ဥ္ေတြ အမ်ားအျပား ဆုံဆည္း လာတတ္တယ္။
စ်ာဥ္၀င္မွဳဟာ ပန္းစည္းတစည္း ေဆာင္ၾကဥ္းလာတတ္တယ္။
ဒါမဟုတ္.. စိတ္ကူးေလး တခု၊
ဒါမွမဟုတ္.. ေဖ်ာ္ရည္ေအးေအးေလး၊
ဒါမွမဟုတ္.. လက္ေဆာင္ကေလး၊
ဒါမွမဟုတ္.. စကားဆိတ္ဆိတ္ ေခါင္းငုိက္စုိက္နဲ႔ မိတ္ေဆြတေယာက္ ဆုံးပါး သြားတဲ့ သတင္း ေဆာင္ခ်င္လည္း ေဆာင္လာမယ္။
တခါတေလ သုံးေလးလနဲ႔ ေပၚမလာေခ်ဘူး။
တႏွစ္ေတာင္ ၾကာခ်င္ၾကာ္မယ္။
ခဏခဏ လာေစခ်င္ရဲ႕၊ သူက မလာ။
ကုိယ့္ကုိ အဆက္ျဖတ္ သြားေခ်ေပါ့။
ျဗဳန္းဆုိ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ လမ္းေပၚဆုံျပန္ေရာ။
၁၉၇၈ ေအက္တုိဘာမွာ ေဟာင္ေကာင္မဂၢဇင္း ဟုိက္ယန္စာေပ က ေဟာက္ခၽြမ္ရဲ႕ လမ္းေလးခြကထမင္းဆုိင္ ကဗ်ာကုိ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့တယ္။ ကဗ်ာမွာ ငါးပါဒပဲ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စင္ေပၚက သုိင္းပညာ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖၚက်ဴးထားရဲ႕။

စားပြဲတလုံးတည္း၊ ကုလားထုိင္တလုံးတည္း
ဒါေပမဲ့.. သူတုိ႔သတ္တာ အသြင္ တသိန္း ေဆာင္ခဲ့။
ဇာတ္ခုံကုိ ေန႔ႏွယ္လင္းေအာင္ ထြန္းညိႇထား။
လ်ဴလိဟြာနဲ႔ ရဲန္တန္ဟီြ
ပညာစြမ္းနဲ႔ ညလုိ မည္းနက္ဟန္ လုပ္ထားၾက။

ထူးကဲတဲ့ အႏုပညာ သေႏၶကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပႏုိင္တဲ့ ကဗ်ာတုိအခ်ဳိ႕ကုိ အျခား ေနရာမ်ားမွာလည္း က်ဳပ္ ေတြ႔ဖူးတယ္။ ဥပမာ ေဟာဒီကဗ်ာဟာ ႏွစ္ပါဒနဲ႔ စက္ဘီးကုိ ဖြဲ႔ျပထားရဲ႕။

ေရွ႔ကုိုိုိတက္မွသာ
က်ဳပ္ လဲမက်ဘူး။

Sunday, January 20, 2008

အတြင္းနဲ႔အျပင္ အသံနဲ႔အာကာသ.. ငါတုိ႔ထြက္ေျပးၾကပါစုိ႔

အျပင္ကုိခုန္ထြက္လုိက္တာ တြင္းတခုထဲျပဳတ္က်တယ္
အျပင္အပျမင္ရတဲ့အရာေတြထဲ ငါတုိ႔ဖမ္းခ်ဳပ္အက်ဥ္းခ်ခံရတဲ့အခါ ေဖါက္ထြက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားၾကတယ္ ငါတုိ႔တြန္းလွန္တယ္ ျမင္ရတဲ့အရာေတြရဲ႕ဟုိဘက္ေျပးထြက္တယ္ ေျပးႏုိင္ရင္လြတ္မယ္ထင္တယ္ ဗဟိဒၶေတြကုိအစစ္လုိ႔ထင္တယ္ ပ်ဳိ႕တက္လာတာေတြကုိမ်ဳိမ်ဳိခ်တယ္ ဒါမွမဟုတ္ေအာ္ဟစ္ပစ္လုိက္တယ္
ေပါက္ကြဲမွဳေတြမွာတခါတရံလမ္းသစ္ရွာတယ္ အသံေတြကုိဘာသာျပန္တဲ့အက်င့္ကပါေနၿပီ
အသံေတြကုိအသံေတြအတုိင္း႐ြတ္ဖတ္ဖုိ႔လုိတယ္ စကားလုံးေတြနဲ႔တုိက္တုိက္မၾကည့္ပါနဲ႔
အသံေတြကုိအသံေတြအတုိင္းစိတ္ထဲႏွစ္လုိက္ အသံေတြကုိအသံေတြအတုိင္းစီးပါသြားလုိက္
ခံစားဖုိ႔ထက္နားလည္ဖုိ႔ကပုိအေရးႀကီးေနရင္ ခုန္ထြက္လုိက္တုိင္း တြင္းထဲက်က်ေနမွာပဲ
အဇၨတၱထဲဘယ္တံခါးေပါက္က၀င္မလဲ တံခါးတုိင္းပြင့္ေနတာေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့ ဒါေပမယ့္တြန္းဖြင့္လုိက္ပါ
မင္းအ၀င္ခ်င္ဆုံးတံခါးေပါက္ကုိသာမင္းတြန္းဖြင့္လုိက္ပါ ပထမဆုံးအေရးႀကီးတာကဖြင့္မိဖုိ႔ပဲ
ခုန္ဆင္းလုိက္မိၿပီလုိ႔ထင္ေကာင္းထင္မယ္ အတြင္းထဲ၀င္တာပိတ္မိတယ္ထင္မယ္
တကယ္ကအာကာသဆုိတာေနရာတုိင္းမွာရွိတာ ေမာ့ေမာ့ၾကည့္ရတုိင္းလွမ္းလွမ္းၾကည့္ရတုိင္း
ဟုိးအေ၀းမွာအေ၀းအေ၀းတေနရာမွာ အာကာသဆုိတာကုိယ္နဲ႔အေ၀းႀကီးမွာအဲလုိမဟုတ္ဘူး
အဇၨတၱထဲမွာျမက္ခင္းေတြစိမ္းစုိေနတယ္ ငါဟာျမင္းတေကာင္လုိခုန္ေပါက္ေျပးလႊားမယ္
တကယ္ကလြတ္ေျမာက္မွဳဆုိတာ ငါတုိ႔အတြင္းထဲမွာ
နားမလည္ႏုိင္တဲ့အေရာင္ေတြစုတ္ခ်က္ေတြၾကားမွာ ဘာမွန္းမသဲကြဲတဲ့အသံေတြထဲမွာ
နားလည္ဖုိ႔မလုိဘူး အဓိပၸယ္မလုိဘူး
သံလမ္းေပၚကရထားတစင္းလုိ ကုိယ့္ခံစားခ်က္ေပၚမွာကုိယ္ခုတ္ေမာင္းေနဖုိ႔ပဲ
ကုိယ့္ရွင္သန္မွဳကုိ ခဏတာေတာက္ေလာင္မွဳလုိ႔သိရင္
အဇၨတၱနဲ႔ဗဟိဒၶနယ္ျခားမွာ လွည့္စားမွဳေတြကုိထားခဲ့ပစ္လုိ႔ရတယ္

စိတ္၀င္စားရင္ ဖြင့္ၾကည့္ပါ


ခဏနား၊ မ်က္စိမွိတ္၊ အသက္ကုိမွန္မွန္႐ွဳ၊
ၿပီးရင္ ေအာက္ကလင့္ကုိ ထပ္ဖြင့္ၾကည့္လုိက္။
၆ မိနစ္စာဆုိေတာ့ နည္းနည္းအခ်ိန္ေပးရလိမ့္မယ္။
တခုခုလုပ္စရာ သြားစရာရွိေနရင္ေတာ့ ထားခဲ့ပစ္လုိက္။
အသက္၀၀႐ွဳ၊ ေလးေနရင္ သက္ျပင္းရွည္ရွည္မွဳတ္ထုတ္ပစ္လုိက္။
လြတ္ေျမာက္ပါေစ
http://www.youtube.com/watch?v=VbmoGUJvIM4

Saturday, January 19, 2008

ၾကယ္

သရုပ္ေဖာ္ပုံ ပန္းခ်ီကုိ ရယူတဲ့ေနရာ...
http://www.iconoclastpress.com/visionarycosmicnewagepsychedelicart.htm

ၾကယ္

အဲဒီညက

ေလွေမွာက္တယ္။

လ..ေတြ တိမ္..ေတြ
ေရထဲနစ္။

သူကေတာ့
သစ္ကုိင္းဖ်ားမွာ
ပန္းကေလးျဖစ္က်န္ခဲ့တယ္။ ။

ႏွင္းခါးမုိး

Wednesday, January 16, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ (အပုိင္း ၅) ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ)

လိရိကကဗ်ာနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေျပာကဗ်ာ

ကဗ်ာဟာ ခံစားမွဳရဲ႕ နုိင္ငံျဖစ္တယ္။
လိရိက ကဗ်ာရဲ႕ အေရးအႀကီးဆုံး အဂၤါရပ္က သူဟာ စိတ္အေျခအေနကုိ ေဖာ္ ျပေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ ေရွာင္မရဆုံး လုိအပ္ခ်က္က ခံစားမွဳ သန္႔စင္ျခင္း ပါပဲ။
ကဗ်ာဟာ ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ပါရွိရမယ္။ သာမန္ ႐ုိး႐ုိးခံစားမွဳမ်ဳိးနဲ႔ ေရးတဲ့ ကဗ်ာမ်ားဟာ လူေတြကုိ မထိခုိက္ ေစႏုိင္ဘူး။
လိရိက ကဗ်ာဟာ မိမိကုိယ္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိ၀န္းက်င္ ကမၻာကုိ ဆင္ျခင္ ၾကည့္မေနရပဲ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ခံစားသိျမင္ပုံကုိ ေဖာ္က်ဳးထားတာ ျဖစ္ရမယ္။
လိရိက ကဗ်ာဟာ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ပယ္ႏုိင္ဘူး။ ၾကည္ႏူးမွဳ၊ ေဒါသ၊ ပူေဆြးမွဳ၊ ၀မ္းသာမွဳ ဘာပဲျဖစ္ေပ့ေစ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ မပါတဲ့ ကဗ်ာဟာ အၿမံဳပဲ။
လိရိက ကဗ်ာမွာ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္အိမ္ ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိဘူး။ ႐ုိက္ပုတ္ ေနတဲ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ လွဳိင္းေတြကုိ တုံ႔ျပန္ရင္းသာ ဇာတ္လမ္းဟာ ေပၚလာလုိက္ ေျပာင္းလဲလုိက္ပဲ။ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳဟာ ကဗ်ာဆရာ့ ႏွလုံးသားရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဖာ္ျပပုံ ဘယ္လုိပုံ ျဖစ္ပေစ စိတ္လွဳပ္႐ွားမွဳကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔ရဘူး။ ဒီလုိ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ရွိေနျခင္းက လိရိက ကဗ်ာလုိ႔ ဆုိတဲ့ဟာရဲ႕ အတြင္းအႏွစ္ကုိ နားလည္ဖုိ႔ ပုိလြယ္ေစတယ္။
လိရိက ကဗ်ာဟာ သစ္ပင္ေပၚက လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ခူးလာတဲ့ သစ္သီး၊ ႏွင္းရည္လူးထားတဲ့ မနက္ခင္းပန္းတုိ႔နဲ႔ တူတယ္။ ပညာသိဆုိတဲ့ မီးထဲမွာ ကင္လုိက္ရင္ ႐ွဳံ႕တြသြားေရာ။
လိရိက ကဗ်ာရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကုိေတာင္မွ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳက ဦးေဆာင္ေနရမယ္။ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳကုိ ဒီအခန္းက ႐ုတ္သိမ္းလုိက္ရင္ စာဖတ္သူတုိ႔ တက္စရာ ေလွကားမရွိပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာကုိ အဲပိက ကဗ်ာလုိ႔လည္း ေခၚႏုိင္တယ္။
ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာရဲ႕ လကၡဏာကေတာ့ ဇာတ္ကြက္ ဇာတ္လမ္း ျပတ္ျပတ္ သားသား ရွိတာပါပဲ။
ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာကုိလည္း စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ အေတာ္အသင့္ ထည့္ေပး ထားသင့္တယ္။ ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာေရာ၊ စိတ္ကူးဇာတ္ကြက္ေပၚ အေျခခံတဲ့ ကဗ်ာပါ စာဖတ္သူေတြကုိ ထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ရာမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္တတ္တယ္။
ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာမွာ လုပ္ႀကံယူထားတဲ့ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ပါတတ္တာပဲ။ ဒီလုပ္ႀကံထားတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ စိတ္ကူးမွဳရဲ႕ အခ်က္ေတြေပါ့။
က်ဳပ္ဟာ စစ္တပ္ခရာမွဳတ္သမား မလုပ္ဖူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခရာမွဳတ္သမား ကဗ်ာရွည္ကုိ ေရးခဲ့တယ္။ တုိက္ပြဲမွာ ဒါဏ္ရာ မရဖူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသတယ္ ကဗ်ာရွည္ကုိ ေရးခဲ့တယ္။ မီးတုတ္ကုိင္ လွည့္ လည္ပြဲမွာလည္း တခါမွ မပါဖူးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မီးတုတ္ ကဗ်ာရွည္ကုိ ေရးခဲ့တယ္။ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံထားတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီကဗ်ာေတြမွာ အလြန္ပီျပင္တဲ့ ဇာတ္ကြက္ ဇာတ္လမ္းသေဘာ ရွိေနတယ္။
က်ဳပ္ကဗ်ာအခ်ဳိ႕ဟာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ လူေတြ အေပၚ အေျခခံ ထားတာပါ။ ဥပမာ ႏွင္းထဲကစိန္၊ က်ဳပ္အေဖ။ လိရိကသေဘာ သိပ္မပါတဲ့ ဇာတ္လမ္းေျပာကဗ်ာဟာ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ထည့္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာေလာက္ စာဖတ္သူအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္း ရွိလိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။
က်ဳပ္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ဟာ လူထုသီခ်င္းမ်ားက ငွားယူထားတဲ့ ပုံသဏၭာန္ေတြကုိ သုံးၿပီး ေရးထားတာပါ။ ငါးရွဥ့္နက္ ဆုိတဲ့ တပုဒ္က အမ်ားစု ပုိင္းမွာ စိတ္ကူး အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ျပထားတာ။ ၀ွက္ထားတဲ့ ေသနတ္မ်ား ဆုိတဲ့ ေနာက္တပုဒ္ကေတာ့ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေပၚ အေျခခံ ထားတာပါပဲ။ လုံးလုံး မေအာင္ျမင္တဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ျဖစ္တယ္။ ကာရန္ပါတဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္ရသလုိပဲ။
ဒါေလာက္ဆုိရင္ ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာမွာ ခံစားမွဳ ဓါတ္ကေလးပါဖုိ႔ လုိေၾကာင္း နမူနာျပတာ လုံေလာက္ပါၿပီ။
က်ဳပ္ရဲ႕ ကဗ်ာရွည္ ေနကုိရင္ဆုိင္ နဲ႔ အလင္းေထာပနာေတး ႏွစ္ပုဒ္စလုံးကုိ လိရိက ကဗ်ာလုိ႔ သတ္မွတ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ လွဳိင္းေခါင္းေပၚမွာ၊ ေရွးေရာမ ၿမိဳ႕ကသတ္ပြဲကြင္း၊ ခ်င္းမင္းပြဲေတာ္မုိးသည္းသည္း တုိ႔လုိ အျခားကဗ်ာရွည္ေတြကုိ လိရိက ကဗ်ာ သတ္မွတ္ရမလား။ ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာ သတ္မွတ္ရမလား ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ကေတာ့ ခက္တယ္။
တခ်ဳိ႕ ဇာတ္လမ္းေျပာ ကဗ်ာေတြက ကဗ်ာဆရာ အေနနဲ႔ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးၿပီး ဖန္ဆင္းထားတာ မဟုတ္ဘူး။ အျဖစ္အပ်က္တခုကုိ တည့္တုိးဟန္နဲ႔ပဲ ေျပာျပ ပါတယ္။ ဒီလုိ ကဗ်ာမ်ဳိးဟာ ကာရန္ ပါတာခ်ည့္။ ဥပမာသေဘာ တုဖူရဲ႕ အရာရွိသုံးဦး နဲ႔ ခြဲခြာျခင္းသုံးခု တုိ႔ကုိ ၾကည့္ေလ။ ဘယ္ကဗ်ာမွာမွ ႐ူပကတခု မပါေခ်ဘူး။ ဇာတ္ကြက္ ဇာတ္လမ္းက ျပည္သူေတြကုိ စိတ္လွဳပ္ရွားေစႏုိင္တဲ့ အတြက္ က်ဳပ္တုိ႔ဆီ လက္ဆင့္ကမ္း ေရာက္လာခဲ့ၾက တာပါပဲ။
အေတြးတခုကုိ ေဖာ္က်ဳးဖုိ႔အတြက္ အရာ၀တၳဳတခုကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ကဗ်ာမ်ားကုိ အရာ၀တၳဳ ေထာပနာကဗ်ာ လုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒီကဗ်ာေတြကုိ ဒႆန ကဗ်ာမ်ားလုိ႔ ယူဆေလ့ရွိတယ္။
လိရိက ကဗ်ာေတြက စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ ဓာတ္ကုိ အေလးတင္းတယ္။ အရာ၀တၳဳ ေထာပနာကဗ်ာမ်ားကေတာ့ ဒႆနဓာတ္ကုိ အေလးတင္းပါတယ္။
ဒႆနကဗ်ာမ်ား တနည္း ဆင္ျခင္တုံ အေတြးေပၚ အေျခခံတဲ့ကဗ်ာမ်ားဟာ ရွင္းလင္း၊ ႐ုိးစင္းတဲ့ ဗဟိဒၶေအာက္မွာ နက္႐ွဳိင္းတဲ့ ဒႆနသေဘာကုိ ဖုံး၀ွက္ထားတတ္တယ္။
အာ၀ဇၨန္းမရွိတဲ့ လူတေယာက္က ဒႆနကဗ်ာ ေရးဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္ ခပ္ညံ့ညံ့ အေပ်ာ္တမ္းသမားက လက္လွည့္ပညာ အစြမ္းျပသလုိ ေနလိမ့္မယ္။ လုံး၀ စိတ္ပ်က္စရာႀကီး။
သဲတမွဳန္ထဲမွာ စၾကာ၀ဠာကုိ ျမင္သူ၊ ေရတစက္မွာ ကမၻာကုိ ျမင္သူဟာ စိတ္ကူး ႂကြယ္၀တဲ့ ကဗ်ာဆရာေပပဲ။ စိတ္ကူးမရွိတဲ့ လူရဲ႕ အျမင္မွာေတာ့ သဲမွဳန္ဟာ သဲမွဳန္အျပင္ တျခား မဟုတ္ဘူး။ ေရတစက္ဟာလည္း ေရတစက္ထက္ မပုိေပဘူး။

Monday, January 14, 2008

သကၠရာဇ္ေတြေပၚမွာ ဖူးလုိက္ေႂကြလုိက္

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ေရစိမ္းေျမစိမ္းကုိ စေရာက္ကာစ ပထမဆုံးႀကံဳရတဲ့ ႏွစ္ကူးညကုိ ေငးေမာရင္း ေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ပါ။ ႏွစ္တုိင္း ႏွစ္ကူးညေကာင္းကင္ယံမွာ မုိးလုံးျပည့္ျပည့္သြားတဲ့ မီး႐ွဳးမီးပန္းေတြကုိျမင္တဲ့အခါ ဒီကဗ်ာေလးကုိ သတိ သြားသြားရမိပါတယ္။ သကၠရာဇ္ေတြ ေျပာင္းသြားေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အရာေတြက မေျပာင္းခဲ့ပါဘူး။

၂၀၀၅ ရဲ႕ ေဒါက္ဖိနပ္တဘက္

၁။

ႏွစ္ေထာင့္ငါး ရဲ႕ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ဟာ
မီး႐ွဳးမီးပန္းေတြျဖစ္သြားတယ္။

ႏွစ္ေထာင့္ငါး ထဲမွာ
ပြင္ခဲ့ၾက ေႂကြခဲ့ၾက
မွတ္ပုံတင္ေပ်ာက္ခဲ့ၾက
သိန္းသုံးရာထီေပါက္ခဲ့ၾက
ခ်စ္သူ႔အၿပံဳးကုိ ၀တ္မွဳံကူးခဲ့ၾက
ဒါဏ္ရာေတြေပၚမွာမီးပုံပြဲလုပ္ ကခုန္ခဲ့ၾက
ျပတင္းေပါက္ကုိဖြင့္ၿပီး သစ္ကုိင္ဖ်ားက လ ကုိ စိတ္ကူးနဲ႔မွ်ားခဲ့ၾက၊
မ်က္ရည္မ်ား
ဆပ္ျပာပူေဖာင္းမ်ား
စကၠဴမွဖူးခဲ့ၾကေသာပန္းမ်ား
ေျမေခြးနဲ႔ၾကက္ၿခံပုံျပင္မ်ား
စာသားနဲ႔သံစဥ္လြဲမွားေနေသာသီခ်င္းမ်ား
ရုပ္ရွင္႐ုံအျပင္ဘက္က ေနာက္ဆုံးဆာမူရုိင္းမ်ား။

လူေတြကေတာ့ေလ
ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့အတုိင္း
အခုလည္း ႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ကုိႀကိဳၾကအုန္းမတဲ့။

တၿမိဳ႕လုံးမီးေတြဆင္ၾက
တေယာက္နဲ႔တေယာက္ခ်ိန္းဆုိၾက
ဆုေတာင္းေတြအျပန္အလွန္ပုိ႔ၾက။
ကဗ်ာေရးတဲ့သူကေရး
သီခ်င္းတုိက္တဲ့သူကတုိက္
အက်ၤ ီအသစ္ခ်ဳပ္တဲ့သူကခ်ဳပ္
အထူးထုတ္ ထုတ္တဲ့သူကထုတ္
ေလ်ာ့ေစ်းခ်တုန္းေစ်း၀ယ္သူက၀ယ္။

၂။
ဒီဇင္ဘာသုံးဆယ့္တစ္ဟာ
က်ည္ထုိးထားတဲ့ေသနတ္လုိ
ၿငိမ္သက္ေနေပမယ့္ ေမာင္းတင္ၿပီးသား၊

ၿပီးရင္ ကမၻာပတ္ၿပီး
ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကခုန္ၾကေတာ့မယ္၊
ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္
တခ်ဳိ႕ကေစာၿပီး
တခ်ဳိ႕ကေနာက္က်ၾကတယ္။

တခြက္ၿပီးတခြက္ေသာက္လာတဲ့ ႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ဟာ
အေမရိကအေနာက္ဘက္ကမ္းေျခေပၚမွာ ပစ္လဲက်သြားတုန္း
ႏွစ္ေထာင့္ငါးရဲ႕ေဒါက္ဖိနပ္တဘက္ကုိ
သဲျပင္ေပၚမွာ သူေကာက္ရလုိက္တယ္
သူလွမ္းၾကည့္လုိက္ေတာ့
အဆုံးမဲ့ေရျပင္က်ယ္ထဲ
တေျဖးေျဖးေ၀းသြားေသာ လွဳိင္းမ်ား၊
ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား
လူ႔သမုိင္းေပါင္းဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား
ဒီသမုဒၵရာထဲ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ။

ႏွစ္ေထာင့္ေျခာက္ဟာ
သူ႔ပုခုံးေပၚက
ဆုေတာင္းေတြ စိတ္ကူးေတြ စီမံကိန္းေတြ
အာဃာတေတြ အမုန္းေတြ လူသားဗုံးေတြ
စာခ်ဳပ္ေတြ ညီလာခံေတြ
သံတမန္စကားလုံးေတြ ကတိေတြ ရာဇသံေတြ၊ ဘာမွျဖစ္မလာမွဳေတြ
႐ုန္းကန္မွဳေတြ ေတာ္လွန္မွဳေတြ ယုံၾကည္မွဳေတြ
ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ ဘ၀ေတြ
သဲေတြလုိ လြယ္လြယ္ခါခ်လုိ႔မရမွန္း သိလုိက္တယ္၊

၃။
ဂဏန္းေတြကုိေနာက္ျပန္ေရတြက္ၾကတယ္
ကုန္ခါနီးေလတုန္ဟီးေလ
ေနာက္ဆုံးေတာ့ေမာင္းခလုတ္ကုိျဖဳတ္လုိက္ၾက
ေကာင္းကင္သာဒီထက္နည္းနည္းနိမ့္ရင္
ပြင့္ထြက္သြားႏုိင္ရဲ႕
ေျမျပင္ကပစ္တင္လုိက္တဲ့ၾကယ္ေတြဟာ
အေရာင္စုံ အရြယ္စုံ၊ မုိးယံမွာကခုန္ၾက
အေ၀းကၾကယ္မိွတ္တုတ္ေလးေတြေတာင္
မင္သက္ေငးေမာၾကရ
တရားလည္းရစရာ
အတုေတြက ပုိလွ
ဒါေပမယ့္ ခဏ။

မီး႐ွဳးမီးပန္းေတြဟာ
ေလမွာပြင့္ၿပီး ေလမွာေႂကြတာပါ။
ဒါေပမယ့္
ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္
ခဏေတာ့ ေငးမိၾကတယ္။ ။

ႏွင္းခါးမုိ

Saturday, January 12, 2008

ၿပံဳးပါ ရယ္ပါ ၂၀၀၈


ဘ၀မွာ သူငယ္ခ်င္းက သိပ္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ရွိခဲ့တာေလးေတြလည္း အထိမ္းအသိမ္းက မတတ္ဘူး။ ကုိယ့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြလည္း ျပင္မယ္ျပင္မယ္နဲ႔ ဘာမွ ထူးမလာဘူး။ ေတာ္ေတာ္ အႏြံတာခံတဲ့သူေလာက္ပဲ သူတုိ႔သူငယ္ခ်င္းစာရင္းထဲ က်ေနာ့္ကုိ ထုတ္မပစ္ေသးပဲ ထားၾကတာကလား။ တခါတခါက်ေတာ့လည္း တခ်ဳိ႕ကုိ လြမ္းမိပါတယ္။
ေမ့ေလာက္မွ လာလြမ္းေတာ့လည္း ဘယ္သူက ငဲ့ၾကည့္မလဲေလ။ ငဲ့ၾကည့္သူနည္းနည္းထဲက အခင္ဆုံးတေယာက္ရဲ႕ ႏွစ္ကူးကတ္ကေလးကုိ မွတ္မွတ္ရရ ဘေလာ့ေပၚတင္မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီး ေမ့ေနခဲ့မိျပန္တယ္။ ဒီည စာေတြ ျပန္စစ္ရင္း ေတြ႔တာနဲ႔ ျပန္မေမ့ေအာင္ တင္လုိက္တယ္။ ရက္ေတြ အေတာ္ေက်ာ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီကတ္ကေလးက က်ေနာ့္စိတ္ကုိ ႏွစ္သစ္ဆန္းေစတုန္းလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆုံးရွဳံးရတာလည္း အသဲကြဲေစတဲ့ ကိစၥတခုပဲ မဟုတ္လား။

Friday, January 11, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ (အပုိင္း ၄) ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ)


ကဗ်ာရဲ႕ ဘာသာစကား

ကဗ်ာဆုိတာ ဘာသာစကားရဲ႕ အႏုပညာ၊ ဒီေတာ့ အႏုပညာရဲ႕ ဘာသာစကား လုိတယ္။ သာမန္ပဲ၊ တုံးတုံးပဲ ထင္ရေပမယ့္ ႂကြယ္၀မွဳ ျပည့္ေနတဲ့ ဘာသာစကားကုိ ေဖြရွာပါ။
ဘာသာစကားဟာ မ်ဳိး႐ုိးသဘာ၀ ေဆာင္သလုိ ေခတ္ရဲ႕စိတ္ဓါတ္လည္း ေဆာင္တယ္။
အေကာင္းဆုံး ဘာသာစကားဟာ တကယ့္ဘ၀က လာတယ္။ ဘ၀က ခြာလွ်င္ ဘာသာစကား မဲ့သြားေတာ့တာပဲ။ အထိခုိက္ဆုံး ဘာသာစကားဟာ ဘ၀ကုိ ပီပီျပင္ျပင္ သ႐ုပ္ေဖာ္တဲ့ ဘာသာ စကားျဖစ္တယ္။
ကုိယ္စားျပဳေပမယ့္ သိမ္ေမြ႔တဲ့ အရာမ်ား၊ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပဖုိ႔ ႐ိုး႐ုိးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တဲ့ ဘာသာစကားကုိ သုံးၿပီးေတာ့သာ အႏုပညာ ေျမာက္တဲ့ စြမ္းပကားကုိ ရရွိႏုိင္တယ္။
အရာ၀တၳဳတုိင္းရဲ႕ ညဳကလိယာစ္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္းဟာ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး အရည္အေသြး ျဖစ္သင့္တယ္။
ေခတ္သုံး၊ လူထုသုံး ဘာသာစကားနဲ႔ ေျပာပါ။
ကဗ်ာရဲ႕ ဘာသာစကားကုိ ျပည္သူလူထုက နားလည္ရမယ္။
ေဟာင္းလြန္းတဲ့ အဖြဲ႔အႏြဲ႔မ်ားကုိ အသိရွိရွိနဲ႔ ပစ္ပယ္ပါ။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အစားအစာမွ ခံတြင္းေတြ႔ႏုိင္တယ္။ ကလီေရွး ဆုိတာ ပုပ္သုိးေနတဲ့ အစာပါပဲ။
သူမ်ားေတြ အႀကိမ္ေထာင္ေသာင္း သုံးၿပီးသား နာမ၀ိေသသနမ်ား၊ အီဒီယမ္ မ်ားကုိ ေရွာင္ပါ။ အရာတခုစီကုိ ေဖာ္ျပဖုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ နာမ၀ိေသသနမ်ား ရွာေဖြရမယ္။
အေတြးက ဘယ္ေလာက္ပဲ နက္နဲျမင့္မားပါေစ၊ ဘာသာစကားကေတာ့ ရွင္းရွင္း လြယ္လြယ္ ရွိေနရမယ္။
မိမိရဲ႕ ဘာသာစကားဟာ ကုိယ္ပုိင္ဟန္ ရွိမယ္။ သူတပါး မၾကာမၾကာ သုံးၿပီးသား ႐ူပကကုိ ေရွာင္ပါေလ။ ဒီလုိနည္းနဲ႔သာ အရာ၀တၳဳေတြထဲကုိ ပုိမုိနက္နက္ တူးေဖာက္ႏုိင္စြမ္း ရလိမ့္မယ္။
မပ်င္းပါနဲ႔၊ ႐ူပက အသစ္ေတြကုိ ကုိယ့္ခံစားခ်က္နဲ႔ ရွာေဖြပါ။ ရာသီဥတုလုိက္ၿပီး အ၀တ္အစား လဲေပးရသလုိေပါ့။
ခုန္လႊားပါ။ ျဖစ္စဥ္မွာ မလုိလားအပ္တဲ့ အဆင့္ေတြကုိ ျဖဳတ္ပစ္ပါ။ ဆက္ႏြယ္မွဳနဲ႔ စိတ္ကူးမွဳ အဆက္အသြယ္ကုိ ရွင္းလြန္းေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ တခါတေလ အဆက္အစပ္ မရွိဘူးလုိ႔ ထင္ရတဲ့ အရာမ်ားမွာ အတြင္းခ်ိတ္ဆက္ကေလး ရွိေနတတ္တယ္။
နက္နဲပါ။ ဒါေပမယ့္ နားလည္ဖုိ႔ လြယ္ပါေစ။ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္းပါေစ။ ဒါေပမယ့္ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ရွင္းလင္းပါေစ။ ဒါေပမယ့္ မတိမ္ပါေစနဲ႔။
ဇာတ္လမ္းေျပာရာမွာ ရွင္းလြန္းတာ၊ တည့္တုိးက်လြန္းတာဟာ ေရမကူးတတ္ဘူး ရယ္လုိ႔ စုိးရိမ္တႀကီးနဲ႔ စာဖတ္သူကုိ တြဲၿပီး လမ္းေလ်ာက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။
ျဖဳတ္စရာကုိ မျဖဳတ္တတ္တာဟာ အရြတ္နဲ႔အတူ အ႐ုိးပါ ေရာေမႊေၾကာ္ပစ္တာ ျဖစ္တယ္။
မခုန္တတ္၊ မလႊားတတ္တာဟာ ကုိယ့္အဓိပၸါယ္ကုိ စာဖတ္သူက အေကာက္မွား ရခ်ည္ေသး ဆုိၿပီး ထိတ္လန္႔တာပဲ ျဖစ္တယ္။
ခ်ဲ႕ကားေျပာတာကုိ ကဗ်ာမွာ ခြင့္ျပဳတယ္။
လီပုိင္ ဟာ စိတ္အေျခအေန (မုဒ) တရပ္ကုိ ေဖာ္ျပဖုိ႔ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆုိတဲ့ ဘာသာစကားကုိ ျမတ္ႏုိးခဲ့၊ သုံးစြဲရာမွာ အင္မတန္ ကၽြမ္းက်င္ခဲ့တယ္။ ကုိက္သုံးေထာင္ရွည္တဲ့ ဆံျဖဴ၊ ျမစ္၀ါရဲ႕ ေရေတြ နတ္ျပည္က စီးဆင္း၊ ေပသုံးေထာင္နက္ မက္မုံပြင့္ေရကန္... ဒါေတြအားလုံးဟာ နက္နက္နဲနဲ ခံစားရတဲ့ စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳကုိ ေဖာ္ျပတယ္။ ဒါ လူအမ်ားစု မသုံးရဲတဲ့ ဘာသာစကားမ်ဳိးပဲ။ ဒီလုိ ခ်ဲ႕ကား ေျပာတာမ်ားကုိ သိပၸံစံေတြနဲ႔ မဆုံးျဖတ္အပ္ဘူး။
ကဗ်ာတပုဒ္ကုိ ေရးဖြဲ႔ရာမွာ ဒီကဗ်ာဟာ ပန္းခ်ီကား တခ်ပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဘယ္လုိ အႏုပညာနည္းလမ္းမ်ား သုံးေပလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပပုံကေန သိျမင္ႏုိင္တယ္။ ဥပမာ.. အျမန္ပုံၾကမ္းဆြဲတာ၊ သူေတာင္းစားနဲ႔ အ၀တ္ဖာတဲ့ မိန္းမ တုိ႔မွာလုိမ်ဳိး၊ ေအာက္လုိင္းသက္သက္မွ် ေရးလုိက္တာ၊ ေကာက္ရိတ္သူငယ္၊ ေဆာင္းေရအုိင္၊ ေရငွက္ တုိ႔မွာလုိမ်ဳိး၊ ဆီေဆး၊ အထီးက်န္ ၿမိဳင္ကႏၱာ၊ လမ္းမႀကီး တုိ႔မွာလုိမ်ဳိး။
တမင္သက္သက္ ဂမၻီရ (လွ်ဳိ႕၀ွက္အသိခက္) မဆန္ပါနဲ႔။ ကုိယ့္စာဖတ္သူေတြကုိ ဖတ္ရင္း စကားထာေတြ အဓမၼ မွန္းဆ မခုိင္းပါနဲ႔။ စကားလုံး ကစားတာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။
ပင္ကုိ လွေနတဲ့ မိန္းမဟာ လွဖုိ႔အတြက္ အ၀တ္ေကာင္း အစားေကာင္းေပၚ အားမထားပါဘူး။ အလွစစ္စစ္က ခႏၵာကုိယ္ က်န္းမာမွဳအေပၚ တည္ပါတယ္။
ဒီလုိ ေျပာလုိက္တာဟာ အလွမျခယ္ရဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။
ကဗ်ာမွာ ပါတဲ့ အေရးႀကီးဆုံး အပုိင္းက ကဗ်ာဆရာ ေတြးႀကံထားတဲ့ နိမိတ္ပုံမ်ားရဲ႕ အလွပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအလွဟာ ကဗ်ာရဲ႕ အတြင္းသားေပၚ လဲေလ်ာင္းေနတယ္။
ႀကီးမားတဲ့ ကဗ်ာ စာေၾကာင္းေတြဟာ က်ယ္၀န္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ေဆာင္ေနၾကတယ္။ ဒႆန ဘာသာစကား ႂကြယ္၀တယ္။
အာ၀ဇၨန္း ႂကြယ္၀တဲ့ ဘာသာစကားနဲ႔ အရာ၀တၳဳတုိ႔ရဲ႕ အႏွစ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပပါ။
ႀကီးမားတဲ့ ကဗ်ာစာေၾကာင္းေတြဟာ ဒႆနက ထြက္လာတယ္။
အရာ၀တၳဳေတြထဲက ပဋိပကၡမ်ားကုိ ဆုပ္ကုိင္ပါ။ ပဓာန အပုိင္းေတြကုိ ရည္စူးပါ။ စာဖတ္သူေတြကုိ နက္နက္နဲနဲ ၀င္စားလာပါေစလိမ့္မယ္။
ကုိယ့္ရဲ႕ ႂကြယ္၀တဲ့ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတဲ့ ရွင္းရွင္းလြယ္လြယ္ ဒႆနပါ၀င္တဲ့ အမ်ားသုံး စကားေျပာ ဘာသာစကားကုိ သုံးပါ။
လူ႔ဘ၀အေၾကာင္း နက္နက္နဲနဲ မေတြ႕ဖူးလွ်င္ ဘ၀ရဲ႕ ဂမၻီရသေဘာကုိ ထုတ္ႏွဳတ္ မယူႏုိင္စြမ္းပဲ ရွိေနလိမ့္မယ္။
ဘာသာစကား အလုပ္လုပ္ပုံကုိ နားမလည္လွ်င္ စာဖတ္သူကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ စြမ္းတဲ့ ကဗ်ာေတြ ေရးႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ေပဘူး။

Tuesday, January 8, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ (အပုိင္း၃) ေရးသူ..အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ)


ကဗ်ာအရည္အေသြး


ကဗ်ာအရည္အေသြးဆုိတာ ဘာလဲ။
လူမ်ားဟာ ကဗ်ာအရည္အေသြးနဲ႔ လိရိကသေဘာ ေ၀ါဟာရေတြကုိ ေရေထြးပစ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ွဳေမွ်ာ္ခင္းတုိ႔ ေမတၱာတုိ႔ကုိ ေဖၚျပမွဳပါတဲ့ ကဗ်ာမွန္သမွ် ကဗ်ာအရည္အေသြး ရွိတယ္လုိ႔ ထင္မွတ္တဲ့လူေတြ ရွိေနတယ္။
တခ်ဳိ႕လူမ်ားက ကဗ်ာမွာ ေလ၊ ပန္း၊ ႏွင္း၊ လ ပါလာမွ လိရိက ကဗ်ာ ေခၚႏုိင္တယ္။ လိရိက ကဗ်ာတပုဒ္ ေရးခ်င္တဲ့ ကဗ်ာဆရာဟာ ကဗ်ာကုိ မြမ္းမံအလွဆင္ဖုိ႔ ျမက္တဆုပ္ ပန္းတဆုပ္ လွမ္းဆုပ္ကုိင္လုိက္ရမယ္လုိ႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ ေလတုိ႔၊ ပန္းတုိ႔၊ ႏွင္းတုိ႔၊ လတုိ႔ကုိ လူေတြရဲ႕ ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ မုဒ (စိတ္အေျခအေန) ေတြအတြက္ ႐ူပကမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳတာ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေလ၊ ပန္း၊ ႏွင္း၊ လ တုိ႔ေလာက္ပဲပါတဲ့ လိရိက ကဗ်ာဟာ တကယ္ေတာ့ နည္းနည္း႐ုိးစင္း လြန္းလွတယ္။
႐ွဳခင္းကဗ်ာ၊ ခရီးသြားကဗ်ာ၊ အခ်စ္ကဗ်ာ၊ အသည္းကြဲကဗ်ာ.. ကုိယ့္ခံစား ခ်က္နဲ႔ကုိယ္ ေရးၾကပါေစေလ။ ေကာင္းေကာင္းေရးတာသာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တေယာက္ေယာက္ကေတာ့ သေဘာက်မွာပါပဲ။
ကဗ်ာအရည္အေသြးဆုိတာ ကုိယ္ေဖာ္က်ဳးထားတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကုိ ကဗ်ာ ဆရာက ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ စီစဥ္ထားတတ္ျခင္း အေရာင္ေသြးတတ္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာအရည္အေသြးဟာ ကဗ်ာဆရာရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းမွဳထဲက စိတ္ကူးထဲက ထြက္လာ တယ္။ စာဖတ္သူဆီကုိ လုံး၀သစ္လြင္တဲ့ ခံစားမွဳတမ်ဳိး သယ္ေဆာင္ေပးတယ္။
တခ်ဳိ႕ကဗ်ာမ်ားက အရက္ျပင္းလုိ႔ပဲ။ အားေကာင္းေကင္းနဲ႔ လွဳံ႕ဆြေပးႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္။
တခ်ဳိ႕ကဗ်ာမ်က လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းလုိပဲ ႏုညံ့တယ္။
အရက္တမ်ုိးတည္း၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတမ်ဳိးတည္း၊ ကဗ်ာမ်ိဳးတည္း ေပးမယ္ ဆုိတာ ေၾကာင္းက်ဳိး မဆပ္စပ္႐ုံမွ် မဟုတ္ဘူး။ တက္တက္စင္ မုိက္မဲတာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
အလွဆုိတာ ဘာလဲ။
ဒီေမးခြန္းကလည္း ကဗ်ာအရည္အေသြးဆုိတာဘာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းလုိပဲ ႐ွဳပ္ေထြး မွဳ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေစတယ္။
လုံး၀ဥႆုံ အလွဆုိတာမ်ဳိး မရွိဘူး။ အလွရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာ သစၥာတုိ႔ ေကာင္းျခင္း တုိ႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေပၚမွာ တည္ေနတယ္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ အလွခံယူ ခ်က္ဟာ ဒီအျခားခံယူခ်က္မ်ားနဲ႔အတူ ေျပာင္းလဲေနတယ္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေပၚမွာ အလွခံယူခ်က္ရဲ႕ ၾသဇာေညာင္းမွဳဟာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ား အေပၚ သူေပးအပ္တဲ့ တန္ဘုိးအေပၚ တည္ေနတယ္။ အလွ လုိ႔ ေခၚၾက တာဟာ တကယ္က အရာ၀တၳဳမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ထားတာပါပဲ။ အရမ္းကားဆုံး ေမာက္မာလြန္းသူေတြေတာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အလွခံယူခ်က္ကုိ မလႊမ္းႏုိင္ဘူး။ ပန္းတမ်ဳိးတည္းကုိသာ သီခ်င္းတပုဒ္တည္းကုိသာ ႏွစ္သက္ရမယ္လုိ႔ ဘယ္သူမွ လူေတြကုိ မခုိင္းႏုိင္ဘူး။ လူတဦးတေယာက္ရဲ႕ အႀကိဳက္ကုိ လူတေသာင္းရဲ႕ အႀကိဳက္အတြက္ စံ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔လည္း မသတ္မွတ္ႏုိင္ပါဘူး။
ပုံသဏၭာန္တခုကုိ လူတဦး တေယာက္တည္းက ခ်မွတ္ေပးလုိ႔ မရဘူး။ ပုံသဏၭာန္ေတြဟာ ဘ၀က လာတာ၊ ေခတ္အသီးသီးက မိမိလုိအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ပုံသဏၭာန္ကုိ ကုိင္တြယ္တယ္။ ဒီမွာျဖည့္လုိက္ ဟုိမွာျဖဳတ္လုိက္၊ ေရြးခ်ယ္လုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလုိက္..။
လူတဦးစီမွာ ကုိယ့္ေဖၚျပနည္းနဲ႔ကုိယ္ ရွိတယ္။ လူတဦးစီရဲ႕ စိတ္သဘာ၀နဲ႔ စိတ္စ႐ုိက္ဟာ မတူဘူး။ အားလုံးဆီက ေဖၚျပပုံ တမ်ဳိးတစားတည္း ေမွ်ာ္လင့္တာဟာ အေျမာ္အျမင္မရွိရာ က်တယ္။
မိမိကုိယ္တုိင္ရဲ႕ ကဗ်ာျဖစ္တဲ့ ကဗ်ာေတြကုိ ေရးဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။ ပုံသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဟန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ မွန္မွန္ အသုံးျပဳပါ။ ထပ္ေျပာတာကုိ ေရွာင္ပါ။ ကုိယ့္အရင္က သုံးၿပီးသား ႐ူပကေတြကုိ မသုံးပါနဲ႔။

(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္)

Sunday, January 6, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ ( အပုိင္း ၂ ) ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္ (တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ)


နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ေတြးတာဟာ အႏုပညာရဲ႕အေျခခံ

စိတ္ကူးျခင္း-အဓိကအက်ဆုံး အႏုပညာအစြမ္း။

စိတ္ကူးျခင္း-တကယ့္အရွိနဲ႔ သဏၭာန္ကုိ ဆုပ္ကုိင္မိေစကာ တကယ့္ေလာကရဲ႕ ႂကြယ္၀မွဳနဲ႔ လွဳပ္ခါမွဳတုိ႔ရဲ႕ ရုပ္ပြားကုိ စိတ္၀ိညာဥ္ေပၚမွာ စြဲထင္ေစႏုိင္တဲ့ ဖမ္းယူတတ္စြမ္း၊ ခံစားတတ္စြမ္း၊
နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က မိမိအတည္ျပဳလုိ ျငင္းဆုိလုိတဲ့ အရာ၀တၳဳမ်ားနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မယ့္ ႐ူပကေတြကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္ခံစားဖူးတဲ့ ခံစားမွဳမ်ား (ကုိယ္ေတြ႔ဘ၀ကျဖစ္ျဖစ္၊ စာေပထဲကျဖစ္ျဖစ္) ကုိယ္သိေနတဲ့အရာမ်ားမွာသာ ႐ူပကမ်ားကုိ ရွာႏုိင္ၾကတယ္။
စိတ္ကူးပုံ ႂကြယ္၀မွဳကုိ ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံ ႂကြယ္၀မွဳက ဆုံးျဖတ္တယ္။
တကယ့္ေလာကရွိ အရာ၀တၳဳမ်ားက ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ကတၱားပုိင္း (ကဗ်ာဆရာရဲ႕ စိတ္ပုိင္း) ဆက္ႏြယ္ၾကည့္တတ္မွဳမွာ စိတ္ကူးမွဳရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ကုိ ေတြ႔ႏုိင္တယ္။ ဆက္ႏြယ္ၾကည့္တာမရွိလွ်င္ စိတ္ကူးမွဳ မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ကဗ်ာ မရွိဘူး။
ဆက္ႏြယ္ၾကည့္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ကူးျခင္းဟာ ကဗ်ာရဲ႕ ေတာင္ပံေတြပါပဲ။ ဆက္ႏြယ္ၾကည့္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ကူးျခင္းတုိ႔က ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ႐ူပကေတြဟာ ႐ုပ္ျဒပ္နဲ႔ စိတၱဇအၾကား ေပါင္းကူးတံတားပါပဲ။
အရာ၀တၳဳမ်ားအေၾကာင္း ႐ုပ္ျဒပ္က်က် ေတြးပါ။ ဒီေနာက္ ႐ုပ္ျဒပ္က်က် ေဖာ္က်ဳးပါ။
႐ုပ္ျဒပ္က ဖည္ခြာလွ်င္ နိမိတ္ပုံမ်ား မထုတ္လုပ္ႏုိင္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။
စဥ္းစား ေတြးေတာၿပီး ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ နိမိတ္ပုံေတြအတြက္ ကုိယ္ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ ေဖာ္က်ဳးမွဳ နည္းလမ္းဟာ ေနာက္ဆုံးအရာ မဟုတ္ေသးဘူး။ မ႑ိဳင္မွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ဆင္ျခင္ေတြးေတာၿပီး တကယ့္ ကမၻာထဲရွိ ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားက ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ နိမိတ္ပုံမ်ားဟာ အားအကုိးထုိက္ဆုံး ေဖာ္က်ဳးမွဳနည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာဟာ နိမိတ္ပုံေတြရဲ႕ အနုပညာပဲ။ နိမိတ္ပုံ ပါရွိမွသာ ကဗ်ာဟာ လူေတြကုိ ထိခုိက္ေစလိမ့္မယ္။ ႐ူပကေတြ သစ္လြင္မွဳနဲ႔သာ ကဗ်ာတပုဒ္ဟာ လူေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲ ရွင္သန္ေနမယ္။
ကဗ်ာကုိ မေသတဲ့ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ေပးတာဟာ နိမိတ္ပုံရဲ႕ အသက္၀င္ လွဳပ္႐ြမွဳျဖစ္တယ္။
လူ႔ဦးေႏွာက္ဟာ ႂကြယ္၀မွဳအရာမွာ ၿပိဳင္ဖက္ကင္း ဘ႑ာတုိက္ ျဖစ္တယ္။ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳ ႂကြယ္၀ေလေလ အတြင္းက ရတနာေတြ ႀကီးက်ယ္ေလေလပဲ။
နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတယ္ဆုိတာ တဲကနိက (အတတ္ပညာ) ကၽြမ္းက်င္မွဳ မလုိပါဘူး။ ကုိယ့္တကယ့္အေတြး ခံစားမွဳေတြကုိ နက္သထက္ နက္နက္နဲနဲ ေဖာ္က်ဳးျပရတာပဲ ျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာတပုဒ္ဟာ ႐ုပ္ျဒပ္ပီျမည္ေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ ႐ုပ္ျဒပ္ပီျမည္တဲ့၊ ေပၚလြင္တဲ့ နိမိတ္ပုံမ်ားဟာ အသားအေရကုိ တုိးမိၿပီး တအံ့တၾသ ေအာ္မိေစတဲ့ ဇာထုိးအပ္နဲ႔ တူတယ္။
နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာဟာ ကဗ်ာ အႏုပညာရဲ႕ ၀ိညာဥ္ပါပဲ။
ကဗ်ာဆရာဟာ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာကုိ စြန္႔လုိက္လွ်င္ မိမိ ပညာအလုပ္ကုိ မလုပ္တာဘဲ ျဖစ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာကုိ အဆုံးစြန္တရားလုိ႔ ယူဆလုိ႔ေတာ့ လုံး၀မျဖစ္ဘူး။ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာကုိ ကဗ်ာတပုဒ္ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ တခုတည္း နည္းလမ္းလုိ႔လည္း မယုံၾကည္အပ္ဘူး။
နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာနဲ႔ ယုတၱိက်က် ေတြးတာဟာ တခုနဲ႔တခု ဆက္စပ္ေနတယ္။ တခုကုိတခု ျဖည့္ဖက္ျဖစ္တယ္။
စိတ္ကူးတာကုိ စိတ္ကူးယဥ္တာနဲ႔ ေရာေထြးမပစ္သင့္ဘူး။ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာကုိ ႐ုပ္ျဒပ္က်တဲ့ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရး နည္းလမ္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္တာဟာလည္း ႐ူပကနယ္ပယ္ေလာက္တင္ ကန္႔သတ္ထားတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။
(ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္)

Thursday, January 3, 2008

ေမာင့္မဟာဂီတသူမ

နမ္းေနတဲ့
ခေလးကေလးႏွစ္ေယာက္
ေခါင္းခ်င္းေ၀ွ႔ေနတဲ့
ေၾကာင္ကေလးႏွစ္ေကာင္
တကုိင္းတည္းနားေနတဲ့
ငွက္ကေလးႏွစ္ေကာင္
ဧည့္ခန္းထဲကဘီရုိေပၚ
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ သူခင္းက်င္းထားပုံ၊

သမီးလုပ္သူက
ခ်စ္တဲ့သူရင္ခြင္မွာ
သုိက္ၿမံဳအသစ္ကေလးဖြဲ႔လုိ႔
သားကေတာ့
အပ်ံသင္စ..၊

ငါ့တဘ၀လုံး
မင္းတုိ႔ကုိထုိးမေကၽြးႏုိင္ဘူးတဲ့
မိသားစုဘ၀ကုိ
သူ႔အက်ဥ္းခန္းလုိ႔ခံစားေနရတဲ့
လင္သားရဲ႕ပူေလာင္ေနပုံကုိ
သူက ယပ္ကေလးခပ္ေပးခ်င္ေနျပန္တယ္၊

ေၾသာ္ သူမေအာင္ျမင္ခဲ့ရွာဘူး
သူလုပ္ခ်င္တာေတြ မလုပ္ရေသးဘူး
သူ႔တဘ၀လုံး အလုိမျပည့္ခဲ့ရွာသူ
သူ႔မ်က္လုံးေတြက အၿမဲတမ္း အေ၀းကုိေငးေမာလုိ႔
က်မရွင့္ကုိနားလည္ခဲ့ပါတယ္
အိမ္ေရွ႕မီးတုိင္ေလးေအာက္ကေနလည္း
က်မရွင့္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ဘူးပါတယ္
အိမ္ေရွ႕ကေက်ာ္ေက်ာ္သြားတဲ့စာပုိ႔သမားကုိခုိးခုိးေစာင့္ရင္းလည္း
က်မမ်က္ရည္က်ခဲ့ဘူးပါတယ္
ႏွစ္ကာလေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
သားေလးနဲ႔သမီးကုိဖက္ရင္း
ရွင္မရွိတဲ့အိပ္ယာတျခမ္းကုိ
ကေလးေတြမႏုိးေအာင္ေဖြစမ္းရင္း
ႀကိတ္လြမ္းခဲ့ဘူးပါတယ္၊

ရွင့္ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္
က်မလည္း ရဲစခန္းမွာ ငုတ္တုတ္ထုိင္မုိးလင္းခဲ့ဘူးပါတယ္
ရွင္ရွိတဲ့နံရံႀကီးေတြေရွ႕မွာ
တေနကုန္ထုိင္ေစာင့္ရင္း
ေဆးလိပ္တစည္းနဲ႔ ငပိေၾကာ္တထုပ္
ခ်စ္အၿပံဳးနဲ႔ သတင္းစကား
က်မအားေပးခဲ့ဘူးပါတယ္၊
အဲ့ဒီတုန္းကေတာ့မလြမ္းဘူး
တေရးႏုိးလုိ႔ငဲ့ေစာင္းၾကည့္လုိက္ေတာင္
ေဘးနားမွာရွင္အိပ္ေနသလုိပဲ
လြတ္ေနတဲ့ေခါင္းအုံးေတာင္ ေႏြးလုိ႔
ဘာမွသိပ္မသိေသးတဲ့သမီးကေတာင္
သူ႔အေဖအိမ္မွာရွိေနသလုိ
အရယ္အၿပံဳးမပ်က္ဘူး
ကစားရာကျပန္လာရင္
ေဖႀကီးဘယ္မွာလဲလုိ႔မေမးဘူး
ဒါဟာ ဆုံးရွဳံးမွဳတခု ကြက္လပ္တခု ေပးဆပ္ျခင္းတခုလုိ႔
တမိသားစုလုံး မခံစားခဲ့ရဘူး
နားထင္မွာစုိ႔ခဲ့တဲ့ေခၽြးကုိ
ဘ၀ေလပူမွာေသြ႔ေျခာက္ေစခဲ့တယ္
ရွင့္အင္အားေတြနဲ႔
က်မသန္မာခဲ့ဘူးတာေပါ့
အဲဒီတုန္းကေလ။

သတိရတယ္
မုိးစုိေနတဲ့ရွင့္လက္ေမာင္းက
က်မပါးျပင္ကုိေႏြးေထြးေစခဲ့
အိမ္ကုိျပန္လာတဲ့လမ္းၾကားေလးထဲမွာ
ႏွစ္ဦးသားစကားမဆုိမိၾက
စကားလုံးေတြမလုိအပ္ေလာက္ေအာင္
တုိ႔ေတြပူေႏြးေနခဲ့ၾကတာမဟုတ္လား
ပိန္ခ်ဳံးခ်ဳံးမ်က္ႏွာကုိစုိက္ေငးရင္း
ရွင့္မ်က္လုံးေတြက အရင္ထက္ေတာင္ ေတာက္ပလာတယ္လုိ႔
က်မေတြးခဲ့ဘူးတယ္
ရွင္ကေတာ့
က်န္ခဲ့တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကုိေတြးၿပီး
အိမ္ကထမင္းပြဲကုိ ဆက္မစားႏုိင္ခဲ့ဘူး
မနက္က်ေတာ့
အေစာႀကီးထထုိင္ေနတယ္
ဒီအခ်ိန္တန္းဖြင့္ၿပီတဲ့
ဘုရားခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲ
တေနကုန္လမ္းေလ်ာက္ေနျပန္ေရာ
က်မဆုိင္သိမ္းလုိ႔ျပန္လာေတာ့
ေသာ့ခေလာက္သံလည္းမၾကားပါလားလုိ႔
တကုိယ္တည္း တုိးတုိး တုိးတုိး ေျပာေနျပန္ရဲ႕၊

ရွင့္အလုပ္အားလုံးကုိ
က်မနားမလည္ပါဘူး
ရွင္ယုံၾကည္တာေတြ၊ ရွင္ရြတ္ဖတ္တာေတြလည္း
က်မအားလုံးနားမလည္ဘူး
ရွင့္စာအုပ္ေတြကုိ
အထုပ္ထုပ္ၿပီးသိမ္းေပးထားခဲ့ေပမယ့္
တအုပ္မွ က်မမဖတ္ဘူး
ကာတြန္းစာအုပ္ေတာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဖတ္လုိ႔
ရွင့္ကက်မကုိဆူဘူးတယ္ေနာ္
ဒါေပမယ့္ က်မရွင့္ကုိနားလည္ခဲ့ပါတယ္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာ အရာအားလုံးကုိနားလည္တယ္ေလ
က်မရွင့္ကုိေတာ့ စာတလုံးေတာင္ေက်ာ္မဖတ္ခဲ့ပါဘူး၊

ဒါေပမယ့္
တေနရာမွာ တခုခုေတာ့မွားခဲ့တယ္
သားေလးေမြးၿပီးခ်ိန္
ရွင္အေ၀းကုိထြက္သြားတယ္
ရွင္မယဥ္ပါးတဲ့ေတာနက္ထဲ၀င္ၿပီး
ရွင္မသိတဲ့အိပ္မက္ေတြကုိ အမဲလုိက္ခဲ့တယ္
ငါဒုကၡေရာက္ခ်ိန္မွာ
မင္းက မင္းေမတၱာတရားကုိျပသဖုိ႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္
မင္းစားခ်င္တဲ့သစ္သီးကုိ ငါခူးေပးမယ္တဲ့
ဒါေပမယ့္ ရွင္ခူးတဲ့သစ္သီးမွာ ခါခ်ဥ္ထုတ္နဲ႔
က်မအသဲႏွလုံးကုိတုတ္တယ္
ဒီေနရာမွာ က်မကုိ စာမ်က္နွာေက်ာ္ဖတ္ခြင့္ျပဳပါ
စာလုံးေတြက ၀ါးလာတယ္
ဒီကြက္လပ္ ဒီဆုံးရွဳံးမွဳ
ဘယ္ေတာ့မွျပန္မျပည့္ႏုိင္ေတာ့ဘူး
ကံေကာင္းေထာက္မစြာ
ရွင္အခု က်မေလွာင္အိမ္ေလးထဲမွာ
ဒါေပမယ့္ ရွင္သီတဲ့ေတးက
အေ၀းေတာတန္းတေနရာ..၊

ဒီေလွာင္အိမ္မွာ
ရွင္မုန္းတဲ့ေသာ့ခေလာက္မရွိဘူး
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာ
ႀကိဳးတေခ်ာင္းမဟုတ္ဘူး
ကားနံပတ္ျပားမဟုတ္ဘူး
ဘီရုိထဲမွာ
ဘ၀ႏွစ္ခုကုိ အလွထည့္ထားဖုိ႔မလုိဘူး
ရွင္သြားမယ့္လမ္းမွာ
တံတားတခုပဲျဖစ္ခ်င္ပါတယ္
က်မဟာတံခါးတခ်ပ္မဟုတ္ပါဘူး ေမာင္..၊

ညားကာစကတည္းက
ရွင္က က်မကုိ ေမာင္ လုိ႔ေခၚေစခ်င္ခဲ့တယ္မဟုတ္လား
ဒါေပမယ့္
ႏွဳတ္မရဲတာလား
အစြဲအလန္းတခုေၾကာင့္လား
ေခၚေစခ်င္မွန္းသိလုိ႔ ရွင့္ကုိေနာက္ရင္း ႏွဳတ္က်ဳိးသြားတာလား
ဘယ္တုန္းကမွ ေမာင္ လုိ႔ မေခၚျဖစ္ခဲ့ဘူး
သမီးေမြးကတည္းက
ေဖႀကီးလုိ႔ေခၚခဲ့တာေလ
ခုေတာ့ ေငြရတုတုိင္ေရာ့မယ္
ေဟမာေန၀င္းစတုိင္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
ေမဆြိေလသံနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
တခါေလာက္ေတာ့ ေမာင္ လုိ႔ ေခၚၾကည့္ရအုန္းမယ္
ရွင့္ေျခလွမ္းေတြေႏွးသြားေအာင္
ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ေစခ်င္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆုိတာ
ဘာကုိမွမတားျမစ္ မခ်ဳပ္ေႏွာင္ပါဘူး ေမာင္ရယ္၊

တခ်ိန္မွာ
ဧည့္ခန္းေလးထဲ
သူတေယာက္တည္း ထုိင္ေနမွာ
အျခားတေနရာမွာ သူ႔ဖာသာေတာက္ေလာင္ေနမယ့္သူ႔လင္သားကုိ
သူက မီးလွမ္းလွဳံခ်င္လွဳံေနမွာ
အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့
အိမ္ျပန္လာေနၾကပါေလလုိ႔ တုိးတုိးဆုိရင္း
ဟင္းအုိးေတြေႏႊးခ်င္ေႏႊးေနအုန္းမွာ
သူ႔ျပတင္းေပါက္မွာလာလာနားမယ့္
သားနဲ႔သမီးကုိ
ေနေရာင္ျခည္လုိ
ခန္းဆီးေလးေတြလွပ္လွပ္ၿပီး ေမွ်ာ္ေနမွာ
ေငြရတုတမနက္ခင္းရဲ႕
စုိသီးလက္ပေနတဲ့ျမက္ဖ်ားႏွင္းစက္ေလးေတြကုိၾကည့္ရင္း
ေမာင္ လုိ႔
သူ႔ႏွလုံးသားကုိသူတီးခတ္လုိက္တဲ့အသံေလးထြက္လာတဲ့အခါ
မွန္ဘီရုိထဲကအရုပ္ကေလးေတြက တလွဳပ္လွဳပ္နဲ႔ကခုန္ၾကေလရဲ႕
အခ်စ္ဆုိတာ
စာသားထည့္ဆုိဖုိ႔မလုိတဲ့
ဂီတတခုပါကြယ္
အားလုံးျပည့္စုံခဲ့ပါတယ္ ေမာင္..။

ႏွင္းခါးမုိး

တပတ္ေလာက္ ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ေခ်ာင္းက ဒီညမွာ ျပန္ထခ်င္သလုိျဖစ္။ ေခ်ာင္းရွင္းရင္း ထထုိင္ျဖစ္ရာက ၂၀၀၈ ထဲ ရက္စြန္းလာတာကုိ သတိရ။ ဒီလုိနဲ႔ ကုိယ့္ဘ၀ ကုိယ့္အလုပ္ေတြအေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားျဖစ္။ ကုိယ့္ဘ၀ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတခုလုိျဖစ္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ မ အေၾကာင္း အေတြးေရာက္သြားရာကေန ဒီကဗ်ာကုိ ခ်ေရးျဖစ္ခဲ့မိတာပါ။ တင္ခဲ့တဲ့အေႂကြးေတြ၊ ထပ္တင္အုန္းမယ့္အေႂကြးေတြ ဒီတခုနဲ႔မေၾကမွန္းသိေပမယ့္၊ သူကလည္း ျပန္ရေကာင္းေစ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေတာင္းဆုိမွာမဟုတ္ေပမယ့္ သူ႔အေပၚ အတုိင္းအတာတခုအထိ က်ေနာ့္ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေၾကာင္း သိေစခ်င္တာပါပဲ။

Wednesday, January 2, 2008

ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ ေရးသူ...အုိက္ခ်င့္(တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာ) ဘာသာျပန္သူ...ေမာင္သာႏုိး

အမွာစကားမ်ား

တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာႀကီး အုိက္ခ်င့္ဟာ ကဗ်ာအေၾကာင္း စာတမ္းကုိ ၁၉၃၉ က ေရးခဲ့တာပါ။ အင္မတန္ တြင္က်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ ၁၉၈၇ ႏွစ္ဦးပုိင္းမွာ အသစ္ေရးျပန္တယ္။ ေခတ္သစ္အတြက္ အေတြးသစ္ေတြ ျဖည့္စြက္ပါလာတယ္။ အခု ဒီစာတမ္းကုိ ဘာသာျပန္ တင္ဆက္လုိက္တယ္။

ေမာင္သာႏုိး

တ႐ုတ္ကဗ်ာဆရာႀကီး အုိက္ခ်င့္ ရဲ႕ ကဗ်ာအေၾကာင္း စာတမ္းကုိ ၁၉၈၈ ေဖေဖၚ ၀ါရီ၊ မတ္၊ စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္းမွာ ဘာသာျပန္ ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဘာသာျပန္ မွဳကုိပဲ အေျခအေန အားေလ်ာ္စြာ အရွိန္ျမွင့္ကာ ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အလင္းတုိက္

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အလင္းတုိက္စာေပက ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ္ ကုိ ဒီအခ်ိန္မွာလည္း လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည့္တဲ့အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထပ္မံထုတ္ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပထမအႀကိမ္စီစဥ္သူ အလင္းတုိက္စာေပနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီဖုိ႔ ခြင့္ျပဳတဲ့ ဆရာေမာင္သာႏုိးကုိ ေလးစားစြာ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

ႏွစ္ကာလမ်ား

ဒီစာအုပ္ကေလးကုိ ကဗ်ာခ်စ္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္႐ွဳၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အြန္လုိင္းေပၚမွာ အီးဘုတ္အျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္ လက္လွမ္း မီသေလာက္ မေတြ႔မိေသးပါဘူး။ ေရးသူ ထုတ္သူ စာအုပ္ မူပုိင္ရွင္မ်ားထံ ခြင့္ေတာင္းဖုိ႔ အခြင့္မသာေပမယ့္၊ ျမန္မာကဗ်ာ တုိးတက္ေရးမွာ ႏွမ္းတေစ့မွ်ျဖစ္ေစ က်ေနာ့္ရဲ႕ ပါ၀င္အားထုတ္လုိမွဳကုိ နားလည္ႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ဒီဘေလာ့ကေလးေပၚ ႀကိဳးစားတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အပုိင္းမ်ားခြဲၿပီး ပုံမွန္တင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္သလုိ ၿပီးဆုံးသြားတဲ့အခါ အီးဘုတ္ကေလးအျဖစ္လည္း မွ်ေ၀ေပးသြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ႏွင္းခါးမုိး

( ေခတ္ေပၚကဗ်ာဆရာလက္စြဲ - အုိက္ခ်င့္ )

၁။ ဖန္ဆင္းမွဳရဲ႕အစ

အရာ၀တၳဳ အျဖစ္အပ်က္တခုေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ထိခုိက္သြားမိတဲ့ ခံစားမွဳမ်ဳိးကုိ လူတုိင္း ႀကံဳဖူးတယ္။ ဒီခံစားမွဳဟာ ၾကာရွည္မခံဘူး။ ဒါကုိ ၾကာရွည္ခံေအာင္ လုပ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးေပါက္လာမွသာ ကဗ်ာ ဖန္ဆင္းမွဳ စတင္တယ္။
ကေလာင္ကုိ ေကာက္ကုိင္မိေအာင္ ပုိ႔ေပးလုိက္တာဟာ အေတြးေလးတခု ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ ခံစားမွဳကေလး၊ ေရးစရာကုိ အႏုပညာေျမာက္ေျမာက္ ၀င္စားၾကည့္မိတာကေလး၊ နင့္ကနဲ ထိခုိက္သြားမိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
ဘယ္ဖန္ဆင္းမွဳမွ စိတ္နဲ႔ ဆင္ျခင္ ေတြးေတာမွဳ မပါဘဲ မျဖစ္ဘူး။
ကဗ်ာကုိ ေရးခ်မိတဲ့အထိ ေရာက္သြားေစတဲ့ ဆင္ျခင္ေတြး ေတြးမွဳဆုိတာ မူလ ပထမအားျဖင့္ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ လုပ္ရတဲ့ ႀကံစည္ေတြးေတာမွဳ ျဖစ္တယ္။ မူလ ပထမလုိ႔ ေျပာတာေနာ္။ လုံး၀လုိ႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။
ကုိယ္ေဖၚျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ အမိအရ ဖမ္းရမယ္ဆုိလွ်င္ သူ႔ကုိ ပုံၾကမ္းေလာင္းရင္း သူရဲ႕ ပုံသဏၭာန္၊ အေရာင္၊ လွဳပ္ရွားမွဳ၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာတုိ႔နဲ႔တကြ ဒါေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ပုံေပၚ အေျခခံၿပီး၊ ႐ူပကေတြကုိ ရွာရလိမ့္မယ္။
႐ူပက ရွာတာဟာ နိမိတ္ပုံေတြနဲ႔ ေတြးတာ လုိ႔ က်ဳပ္ေျပာခဲ့တာပါပဲ။
ဒီ ႀကံစည္ေတြးေတာမွဳက ခံစားမွဳနဲ႔ စတင္တယ္။ ခံစားမွဳက စိတ္ကူးမွဳနဲ႔ စိတ္ထဲ ဆက္ႏြယ္ၾကည့္မွဳကုိ လွဳံ႕ေဆာ္ေပးကာ ကတၱားပုိင္း (ကဗ်ာဆရာ) နဲ႔ ကမၼပုိင္း (ျပင္ပကမၻာရွိ အရာ၀တၳဳမ်ား) ဆက္သြယ္မွဳကုိ ထူေထာင္ေပးလုိက္တယ္။
၀တၳဳ၊ ကဗ်ာရွည္ရွည္တပုဒ္ ေရးရာမွာ ၀တၳဳ ဇာတ္လမ္းသြားနဲ႔ ဇာတ္ေကာင္ေတြ အစီအစဥ္ကုိ ခန္႔ခြဲရတာက အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကေလး လုိအပ္တယ္။

( ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္ )